مشاوره

گروه با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان

مریم شیربان ساسی-اول دبیرستان
 مریم شیربان ساسی-اول دبیرستان
   مریم جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه اول دبیرستان هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. الان هم در مدرسه استعدادهای درخشان فرزانگان بابل درس می خوانم.  آیا قبلاً هم در...
تعداد بازدید:2009    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
امیرمهدی حسین آبادی-اول دبیرستان
 امیرمهدی حسین آبادی-اول دبیرستان
   امیرمهدی جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه اول دبیرستان دبیرستان نیک پور علوی تهران هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه اول آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.  آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه...
تعداد بازدید:1418    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
احمد رمضان پور-اول دبیرستان
 احمد رمضان پور-اول دبیرستان
   احمد جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه اول دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه اول آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.   آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و ...
تعداد بازدید:1293    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
رضا محسنیان- پایه هفتم
 رضا محسنیان- پایه هفتم
  رضا جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه هفتم مدرسه استعدادهای درخشان هاشمی نژاد یک مشهد هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.  آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رت...
تعداد بازدید:1386    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
امیرحسین جانفرا- پایه هفتم
 امیرحسین جانفرا- پایه هفتم
   امیرحسین جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه هفتم و در بابل در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی تحصیل می کنم. در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه دوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.  آیا قبلاً هم در این المپیاد ...
تعداد بازدید:1311    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
مهدی رمضانی- پایه هشتم
 مهدی رمضانی- پایه هشتم
    مهدی جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه هشتم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. در ضمن در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی قوچان درس می خوانم.  آیا قبلاً هم در...
تعداد بازدید:1475    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
احسان جدایی- پایه هشتم
 احسان جدایی- پایه هشتم
    احسان جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه هشتم هستم و در مدرسه استعدادهای درخشان شهید مدنی تبریز درس می خوانم. در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه اول آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. آیا قبلاً هم در این المپیاد ش...
تعداد بازدید:1683    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
هیراد فرضی پور- پایه هشتم
 هیراد فرضی پور- پایه هشتم
 هیراد جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه هشتم مدرسه استعدادهای درخشان میرزا کوچک خان رشت هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه دوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.  آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه ای کسب کردی؟بله، سال گذشت...
تعداد بازدید:1371    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
محمد مهدی سرداری- پایه هفتم
 محمد مهدی سرداری- پایه هفتم
    مهدی جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه هفتم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه چهارم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. من در استعدادهای درخشان علامه حلی 1 همدان درس می خوانم.  آیا قبلاً هم در این الم...
تعداد بازدید:1221    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
امیر احمد شفیعی- پایه هفتم
 امیر احمد شفیعی- پایه هفتم
امیر احمد جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه هفتم هستم و در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد درس می خوانم . در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران هم رتبه دوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه ای ...
تعداد بازدید:1298    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
امیرحسین امیری- پایه هشتم
 امیرحسین امیری- پایه هشتم
  امیرحسین جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه هشتم هستم و در استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد درس می خوانم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه سوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.   آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رت...
تعداد بازدید:1277    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
پارسا مرات- پایه هشتم
 پارسا مرات- پایه هشتم
پارسا جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟دانش آموز پایه هشتم علامه حلی 1 هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه چهارم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.  آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه ای کسب کردی؟خیر، تا به حال در المپیاد شرکت نکرده ا...
تعداد بازدید:1955    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
محمد امین عرب نظر گاه - پایه ششم
 محمد امین عرب نظر گاه - پایه ششم
محمد امین جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه ششم از دبستان امید شهر مشهد هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟مرحله اول المپیاد سوالات از نظر سطح علمی ساده و متوسط بود، ولی د...
تعداد بازدید:1025    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
مهدی نوروزی- پایه هفتم
 مهدی نوروزی- پایه هفتم
 مهدی جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه هفتم مدرسه استعدادهای درخشان علامه حلی یک تهران هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه اول آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه ای کسب کردی؟بله، سال گذشته در ال...
تعداد بازدید:1128    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
سید امیر محمد فخر موسوی - پایه ششم
 سید امیر محمد فخر موسوی - پایه ششم
 امیرمحمد جان در چه پایه ای تحصیل می کنی، در کدام مدرسه و شهر درس می خوانی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه ششم دبستان ارمغان شهر رشت هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.  این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟از نظر...
تعداد بازدید:1276    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
محمد پارسا مساح بوانی - پایه ششم
 محمد پارسا مساح بوانی - پایه ششم
 محمد پارسا جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه ششم دبستان فردوسی اصفهان هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه دوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟سوالات المپیاد، خیلی سخت و مفهومی و به سطح علمی خیلی خوب و نی...
تعداد بازدید:1190    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
محمدرضا محمدی شاندیز- پایه ششم
 محمدرضا محمدی شاندیز- پایه ششم
محمدرضا جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه ششم دبستان امید مشهد هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه چهارم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟المپیاد کمی سخت بود و از نظر سطح علمی خوب بود. آیا به ریاضی علاقمند...
تعداد بازدید:1115    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
رضا رسولی - پایه ششم
 رضا رسولی - پایه ششم
رضا جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟ من در مدرسه بحرالعلوم قائم شهر پایه ششم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه سوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.  این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟ المپیاد ریاضی فوق العاده سخت بود.  آیا به ریاضی علاق...
تعداد بازدید:942    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
آرین همتی - پایه ششم
 آرین همتی - پایه ششم
آرین جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه ششم هستم و در دبستان معرفت نو شهر رشت درس می خوانم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.   این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟سوالات المپیاد بیشتر هوش بود و سئو...
تعداد بازدید:1269    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
امیرمهدی جعفریان - پایه ششم
 امیرمهدی جعفریان - پایه ششم
    خودتان را معرفی کنید و بگویید از کدام شهر و مدرسه هستید؟امیرمهدی جعفریان از دبستان فردوسی شهر اصفهان هستم. امیرمهدی جان در چه پایه ای تحصیل می کنی و در المپیاد چه رتبه ای آورده ای؟پایه ششم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آور...
تعداد بازدید:1113    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/05

گروه:  با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
صفحه 1 از 2First   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين   
جستجو
خبرنامه مبتکران
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * مشاوره  * مقالات مشاوره تحصیلی و آموزشی * با برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian