تازه های نشر مبتکران
چاپ نهم کتاب آنالیز حقیقی و مختلط
  چاپ نهم کتاب آنالیز حقیقی و مختلط
این کتاب ویژه سال اول کارشناسی است که در آن روشها و قضایای اصلی آنالیز به نحوی ارائه شده اند که بر روابط بین شاخه های مختلف آن قویا تأکید دارند ;
    تعداد بازدید:8297 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/08/03

چاپ اول کتاب مقدمه ای بر نظریه گروههای متناهی
  چاپ اول کتاب مقدمه ای بر نظریه گروههای متناهی
کتاب برای دانشجویان پیشرفته کارشناسی ریاضی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی ریاضی که خواستار اطلاعات بنیادی در نظریه گروههای متناهی اند تألیف شده است ;
    تعداد بازدید:18066 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/08/03

ویرایش جدید کتاب زبان و ادبیات فارسی (عمومی)
  ویرایش جدید کتاب زبان و ادبیات فارسی (عمومی)
این کتاب سه بخش دارد: 1- شرح تمام بیت ها، نثرها و خودآزمایی های کتاب درسی 2- قرابت معنایی 3- تست های تفکیکی درس به درس ;
    تعداد بازدید:10814 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/30

چاپ سی ام کتاب فیزیک 3 و آزمایشگاه
  چاپ سی ام کتاب فیزیک 3 و آزمایشگاه
در سرتاسر کتاب، مطلب درسی شکافته شده و با طرح پرسش و مثال‌های متعدد و متنوع و پاسخ تشریحی به آن‌ها، سعی در روشن شدن مطلب درسی و کمک به فهم آن‌ها شده است ;
    تعداد بازدید:10219 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/29

چاپ چهل و هشتم کتاب آموزش شیمی 2
  چاپ چهل و هشتم کتاب آموزش شیمی 2
کتاب شیمی سال دوم، پنج بخش دارد. در این کتاب مطالب هر بخش به چند قسمت کوچک‌تر تقسیم شده است که هر قسمت شامل مطالب زیر می‌باشد:1- آموزش و تدریس مطالب مربوطه: در مرحله‌ی اول، مبحث مربوطه به طور کامل شرح داده شده است.2- ایستگاه چاپ: این مرحله حکم مچ گیر... ;
    تعداد بازدید:12947 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/26

چاپ پنجاه و پنجم کتاب ادبیات و دستور زبان فارسی سوم راهنمایی
  چاپ پنجاه و پنجم کتاب ادبیات و دستور زبان فارسی سوم راهنمایی
کتاب حاضر به چهار بخش، تقسیم شده است: الف) دستور زبان فارسی، ب) آرایه های ادبی و قالب های شعر، ج) معنی شعرها و نثرهای دشوار کتاب درسی د)پرسش های چهارگزینه ای درس به درس ;
    تعداد بازدید:14789 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/25

 آفتاب  راهنمایی
  آفتاب راهنمایی
نشريه‌ي مشاوره‌اي مبتكران ويژه‌ي دانش‌آموزان مقطع راهنمايي  ;
    تعداد بازدید:9526 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/24

مبتکران دهم
  مبتکران دهم
ویژه نامه اطلاع رسانی، خبری و آموزشی مبتکران با مطالب اختصاصی برای دانش آموزان پایه های اول تا چهارم دبیرستان، مدیران، دبیران و مشاوران تحصیلی ;
    تعداد بازدید:10277 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/24

چاپ اول کتاب کار پیشرفته ی ریاضیات دوم راهنمایی
  چاپ اول کتاب کار پیشرفته ی ریاضیات دوم راهنمایی
در این کتاب در هر فصل تمرینات را از آسان به مشکل طبقه بندی کرده ایم که در یادگیری مفاهیم درسی کمک زیادی می کند ;
    تعداد بازدید:8847 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/23

چاپ دوم آموزش و آزمون تاریخ
  چاپ دوم آموزش و آزمون تاریخ
این مجموعه ی آموزش و آزمون، با تأکید بر یادگیری مفاهیم اساسی و نکات جامع کنکوری است ;
    تعداد بازدید:6644 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/23

چاپ هشتم کتاب شیمی دوره راهنمایی جلد دوم
  چاپ هشتم کتاب شیمی دوره راهنمایی جلد دوم
در این کتاب سعی بر آن شده  تا ابتدا مفاهیم پایه ای گفته شود. و سپس سرفصل هایی که در مراکز استعدادهای درخشان و مدارس ممتاز کشور برای دانش آموزان مستعد تدریس می شود گفته شود ;
    تعداد بازدید:7865 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/23

چاپ هفتاد و ششم کتاب ریاضیات 1 تیزهوشان
  چاپ هفتاد و ششم کتاب ریاضیات 1 تیزهوشان
در این نسخه بیش از 600 مثال و 740 تمرین گنجانده شده و سعی مولفان این بوده که کتاب به سرفصل های آموزشی نزدیک تر شود ;
    تعداد بازدید:12443 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/23

چاپ نود و ششم کتاب پرسشهای چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی 2
  چاپ نود و ششم کتاب پرسشهای چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی 2
در این کتاب، تست های بخش های 3 و 4 شیمی پیش دانشگاهی، آورده شده است ;
    تعداد بازدید:6965 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/23

چاپ سوم کتاب ریاضی عمومی (چهارم تجربی)
  چاپ سوم کتاب ریاضی عمومی (چهارم تجربی)
در سرتاسر کتاب، مطلب درسی شکافته شده و با طرح پرسش و مثال های متعدد و متنوع و پاسخ تشریحی به آن ها، سعی در روشن شدن مطلب درسی و کمک به فهم آن ها شده است ;
    تعداد بازدید:6672 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/23

رباضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش
  رباضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش
 «رشادت»عنوان کتاب جدید مبتکران در ریاضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش است که کلیه‌ی مطالب دوره‌ی ابتدایی را در سطح پیشرفته ارائه می‌دهد ;
    تعداد بازدید:7993 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/16

پاسخ تشریحی سؤالات و آزمون های ریاضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش
  پاسخ تشریحی سؤالات و آزمون های ریاضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش
این کتاب پاسخ تشریحی سؤالات و آزمون های ریاضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش،« رشادت» است ;
    تعداد بازدید:8305 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/16

چاپ صد و سی ام کتاب پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 3
  چاپ صد و سی ام کتاب پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 3
کتاب از 3 بخش تقسیم شده است به انضمام کنکور 91 و تستهای خارج از کشور ;
    تعداد بازدید:12437 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/16

چاپ چهل و هفتم کتاب آموزش شیمی 3
  چاپ چهل و هفتم کتاب آموزش شیمی 3
شیمی سال سوم، سه بخش دارد. در این کتاب مطالب هر بخش به چند قسمت کوچک تر تقسیم شده است ;
    تعداد بازدید:8086 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/16

کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی 1
  کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی 1
کتاب شیمی پیش دانشگاهی (1) شامل دو بخش سینتیک و تعادل های شیمیایی است ;
    تعداد بازدید:8006 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ چهارم کتاب آموزش ریاضی سوم ابتدایی به روش تمرین
  چاپ چهارم کتاب آموزش ریاضی سوم ابتدایی به روش تمرین
کتاب حاضر شــامل تمرين هـای متنـوع، نکات آموزشـی و کليــدی درس ها می باشد ;
    تعداد بازدید:7579 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ بیست و پنجم کتاب 1100 سؤال چهارگزینه ای ریاضیات سوم ابتدایی
  چاپ بیست و پنجم کتاب 1100 سؤال چهارگزینه ای ریاضیات سوم ابتدایی
کتاب در 20 بخش تألیف و در هر بخش با توجه به حجم مطالب و مباحث ، تعدادی پرسش چهارگزینه ای گنجانده شده است ;
    تعداد بازدید:7935 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ پنجاه و چهارم کتاب ریاضیات 2 تیزهوشان
  چاپ پنجاه و چهارم کتاب ریاضیات 2 تیزهوشان
این کتاب از حیث محتوا به گفته ی تمام عزیزانی که در این مدت با ما در ارتباط بوده اند، به عنوان مرجعی مناسب جهت آموزش تبدیل شده است ;
    تعداد بازدید:6837 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ شصت و دوم کتاب 1100 سؤال چهارگزینه ای ریاضیات چهارم ابتدایی
  چاپ شصت و دوم کتاب 1100 سؤال چهارگزینه ای ریاضیات چهارم ابتدایی
کتاب شامل 15 بخش طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی است ;
    تعداد بازدید:7476 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ هفتاد و سوم کتاب علوم سوم راهنمایی
  چاپ هفتاد و سوم کتاب علوم سوم راهنمایی
کتاب، دارای 14 فصل و 1145 سؤال چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی است. موضوعات و مفاهیم درسی در آن به تفصیل بیان شده، و مثال های متنوعی برای تفهیم بیشتر مطالب آورده شده است ;
    تعداد بازدید:8452 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/12

چاپ بیست و یکم و ویراست ششم کتاب آموزش ریاضی چهارم ابتدایی به روش تمرین
  چاپ بیست و یکم و ویراست ششم کتاب آموزش ریاضی چهارم ابتدایی به روش تمرین
نکات آموزشی مهمی را در قالب کادرهای مشخص شده برایتان آورده ایم تا با استفاده از آن نقاط ضعف خویش را قوت بخشید ;
    تعداد بازدید:8683 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/12

صفحه 32 از 33First   قبلي   24  25  26  27  28  29  30  31  [32]  33  بعدي   آخرين   
جستجو
تازه های نشر کودک
کتاب هر وقت خوک ها پرواز کنند کتاب هر وقت خوک ها پرواز کنند
گاوها دوچرخه‌سورای نمی‌کنند، همان طور که خوک‌ها پرواز نمی‌کنند. اما رالف، می‌داند که خواستن، توانستن است. او برای داشتن دوچرخه، به خوک‌ها کمک می‌کند، تا پرواز کنند.گروه سنی: بمترجم  این کتاب نسری...
کتاب اولین کتاب فعالیت داگلی بغلی من کتاب اولین کتاب فعالیت داگلی بغلی من
با داگلی بغلی و دوستان بغل دوستِ محبوبت برای یک عالمه فعالیت سرگرم کننده همراه شو.این کتابِ فعالیت بی نظیر با رنگ‌آمیزی، چیستان، فرقش_را_پیدا کن و فعالیت‌های دیگر، و با بیش از 100 برچسب، سرشار از سرگر...
بابا بزرگ سبز من بابا بزرگ سبز من
این کتاب از مجموعه خانواده من نوشته لین اسمیت درباره زندگی پدربزرگی است که دوره‌های مختلف زندگی‌اش را طی کرده است و به نحوی با نگاه آموزش تاریخ زندگی فردی به کودکان نگاشته شده و برنده‌ی دیپلم افتخار ج...
چاپ اول کتاب من یک نخودفرنگی متفاوتم چاپ اول کتاب من یک نخودفرنگی متفاوتم
توی یک باغچه پر از بوته‌های نخودفرنگی، همه‌ی نخودفرنگی‌ها به هم شبیه و خیلی خوشحالند. همه، به غیر از یکی از آن‌ها! این نخودفرنگی نمی‌خواهد مثل دیگران باشد ... ولی آیا می‌شود...
چاپ اول کتاب بادکنک زبولون چاپ اول کتاب بادکنک زبولون
زبولون یک بادکنک داشت. نرم نرم، گرد گرد، یک بادکنک عزیز دردانه که همه جا با خودش می‌برد. اما یک شب بادکنک پرواز کرد و رفت، به دنبال بادکنک، زبلون در شب با دوستان زیادی آشنا می‌شود و یاد می‌گیرد که بزر...
دریافت لوگوی مبتکران
تصادفی
 کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی یازدهم واجب (تک جلدی) کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی یازدهم واجب (تک جلدی)
مطالب این کتاب به صورت زیر تقسیم بندی شده است:1- درس و نکته: در پاسخنامه تشریحی این مجموعه، نکته‌های کلیدی و مهم در قالب ایستگاه‌های درس و نکته بیان شده‌اند که با مطالعه دقیق این ایستگاه‎ها، عصاره‌ی ج...
کتاب فارسی یازدهم کتاب فارسی یازدهم
از آن‌جایی که این کتاب، علاوه بر دانش‌آموزان یازدهم، برای داوطلبان کنکور سراسری نوشته شده، در انتخاب و گزینش تست‌ها و ابیات، دقت بسیاری شده است. کتاب به دو بخش تقسیم شده است: 1- بخش اول، مربوط به شرح ...
کتاب کنکور عربی زبان قرآن جامع دهم، یازدهم و دوازدهم از مجموعه مرشد (رشته‌ ریاضی و تجربی) کتاب کنکور عربی زبان قرآن جامع دهم، یازدهم و دوازدهم از مجموعه مرشد (رشته‌ ریاضی و تجربی)
درباره این کتاب: 1- سوالات در چهار سطح ساده، متوسط، دشوار و خیلی دشوار برای آمادگی و کسب درصد و تراز در آزمون‌های آزمایشی و کنکور طراحی شده است. 2- تنوع کامل و منحصر به فرد در طراحی سوالات ترجمه، مفهو...
 کتاب فیزیک (3) سینماتیک _ دینامیک جلد اول (رشته ریاضی) کتاب فیزیک (3) سینماتیک _ دینامیک جلد اول (رشته ریاضی)
درباره این کتاب: 1-  درسنامه کامل، دقیق و منسجم با نظمی مطابق با کتاب‌های درسی تازه تالیف شده2- مسایل فراوان حل شده با رویکرد مفهومی و محاسباتی3- آزمون‌های فصل به فصل و آزمون‌های جامع در جهت...
کتاب دین و زندگی کنکور 99 از مجموعه کتاب‌های کافه تست کتاب دین و زندگی کنکور 99 از مجموعه کتاب‌های کافه تست
تو کافه نشستم. هممون میریم کافه تا آرامش بگیریم. مثل همیشه یه قهوه سفارش دادم. اما این بار به تلخی همیشگی نبود. شیرین بود. ولی خب ترجیح من مثل همیشه تلخ بود. به خودم گفتم چرا که نه؟ چرا یه بار یه مزه ...
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار تازه های نشر
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian