شماره: 37821
1400/08/30
تحلیل آزمون شماره 2 علوم انسانی مبتکران- درس فارسی - استاد همایون‌فر


درس فارسی رشته علوم انسانی - استاد همایون‌فر  تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیان
 تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشن
تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور) 
تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد امیرحسین حیدری) 
 تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد شهنام دادگستر)
تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد ابراهیم سراج)
تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دهم- رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد محمد گلزاری 
تحلیل آزمون چهارم- درس شیمی پایه دهم- رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد یاسر راش
تحلیل آزمون چهارم- درس شیمی پایه یازدهم - رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد یاسر راش
تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دوازدهم- رشته ریاضی مبتکران-  استاد احمد رضوانی 
تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دوازدهم- رشته تجربی مبتکران- استاد احمد رضوانی 
حق انتشار محفوظ است ©