شماره: 39869
1401/10/19
تغییر زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم
تغییر زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم

 

داوطلبان شرکت کننده در المپیاد علوم مبتکران

با توجه به تعطیلی مکرر مدارس بدلیل  آلودگی هوا، زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم از روز جمعه 1401/11/07 به روز پنج شنبه 1401/12/04 تغییر یافت.

"دبیرخانه المپیاد ریاضی مبتکران"

 

 
حق انتشار محفوظ است ©