Mobtakeran مبتکران


تاریخ: 1394/07/25 نظرات: 0 نظر نمایش: 1475 مرتبه تعداد امتیازدهی 18   (Article Rating)
تمرین شماره 2: حق کپی رایت

تمرین شماره 2: حق کپی رایت
تمرین شماره دو ،مدل دیگری از تمرین شماره یک است. اما به تلاش خلاقانه‌ی بیشتری نیاز دارد.
در این تمرین در یک زمان دو هدف تعیین و یک واژه تصادفی برداشته می‌شود.
وظیفه‌ی شما این است که ببینید این واژه تصادفی چگونه می‌تواند، ایده‌هایی را برای هر یک از هدفها فراهم کند.
توجه: ممکن است یک مفهوم از واژه تصادفی اتخاذ و به هر دوی هدفها اعمال شود و همچنین ممکن است برای هر یک از هدفها یک مفهوم مجزا و متفاوت ، از واژه تصادفی اتخاذ شود.

مثال:
هدف شماره یک:"چراغ راهنمایی رانندگی"
هدف شماره دو:"دزدی"
واژه تصادفی: "ارزش"
... ارزش می‌بایست از پیش دیده شود. پس یک ایده می‌تواند روشی باشد برای اطلاع از رنگ بعدی که چراغ‌های راهنمایی نشان می‌دهند.
... روشی که به دزدها اجازه می‌دهد که ازقبل بدانند چیز با ارزشی برای دزدی در خانه وجود ندارد.
مثل یک گواهی بیمه قابل رؤیت برای دزدان
 
نظرها و ایده‌های فراتر
... ارزش‌ها به شرایط بستگی دارند. بنابراین وضعیت چراغ‌های راهنمایی نیز باید به زمان (روز ، ساعت،...)
و وضعیت عبور و مرور بستگی داشته باشد.
... وسایل اگر نتوانند دوباره فروخته شوند برای دزدها ارزشی نخواهند داشت. بنابراین یک ایده می تواند نوعی اسپری نامرئی باشد که می‌تواند وسایل دزدیده شده را مشخص کند. در این صورت فروشنده نهایی مسئول خواهد بود.

حال که مثال را خواندید، تمرین شماره 2 را بررسی و در مورد آن ایده‌پردازی کنید:

تمرین شماره 2 :
هدف شماره یک:" مشتری محوری در بازار نشر"
هدف شماره دو:"حق کپی رایت"
کد: 14098
نویسنده خبر: admin admin