چهارشنبه، 21 مرداد 1394
همایش تقدیر از برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران شیراز

همایش تقدیر از برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران شیراز

    

 

همایش تجلیل از برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
استان فارس
دوشنبه 19 مرداد 1394
باشگاه فرهنگیان شیراز

 

 

گزارش های تصویری دیگر