دوشنبه، 17 تیر 1398
مراسم اختتامیه نهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران و اولین مسابقه علمی (معما) علوم و ریاضی مبتکران- شماره (3)

مراسم اختتامیه نهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران و اولین مسابقه علمی (معما) علوم و ریاضی مبتکران- شماره (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 
 

 

گزارش های تصویری دیگر