تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] نظرات: 0 نظر نمایش: 7336 مرتبه تعداد امتیاز: 25   (Article Rating)
سفر مدیران مدارس مبتکرانی به آلمان واتریش(1) آذر 1393

سفر مدیران مدارس مبتکرانی به آلمان واتریش(1)  آذر 1393

 

موسسه فرهنگی آموزشی مبتکران در راستای دانش افزایی مدیران و آشنایی با نظام آموزش و پرورش سایر کشورها به برنامه ریزی جهت بازدید از مدارس موفق و کسب تجربیات آموزشی اقدام نموده است. هدف اصلی این طرح، بازدید از مدارس موفق کشورهای مختلف و تبادل تجربیات آموزشی و فرهنگی است که در سایه تعاملات بین المللی بدست می آید.
در همین راستا، بازدید از مدارس موفق دو کشور آلمان و اتریش با حضور 41 نفر از مدیران مدارس سراسر کشور در تاریخ 4/09/93 لغایت 11/09/93 انجام پذیرفت و مدیران مدارس ضمن بازدید از مناطق فرهنگی و گردشگری از 4 مدرسه موفق در شهر وین اتریش و فرانکفورت آلمان بازدید نمودند.

 
 تورهای آموزشی دیگر

گزارش های تصویری دیگر

کد: 7009
امتیاز بندی