تماس با دبیرخانه المپیاد ریاضی نوجوانان:
61094201
61094202http://mobtakeran.com/Portals/0/siteicons/archive.pnghttp://mobtakeran.com/Portals/0/siteicons/archive.pnghttp://mobtakeran.com/Portals/0/siteicons/archive.png  داوطلبان عزیز
اطلاعات این صفحه تغییر می کند و با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری  المپیاد اطلاعات دیگری به آن اضافه می شود.لطفا به تاریخ آخرین بروزرسانی توجه کنید و آن را به خاطر بسپارید:

آخرین بروزرسانی : 
9 خرداد ماه 94
با تجربیات برخی از برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران آشنا شوید
اولین دوره

دومین دوره

سومین دوره

چهارمین دوره

پنجمین دوره

کتاب های پرسش های المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
دوره های اول تا پنجم