به وقت مشاور- ابتدایی
با هم یاد بگیریم
  با هم یاد بگیریم

    تعداد بازدید:134 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/01

شیوه تست زنی
  شیوه تست زنی

    تعداد بازدید:158 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/01

یادآوری سریع مطالب
  یادآوری سریع مطالب

    تعداد بازدید:154 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/01

حافظه ما چگونه عمل می‌کند؟
  حافظه ما چگونه عمل می‌کند؟

    تعداد بازدید:118 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/01

بر روی انجام کارهای خود تمرکز داشته باشید
  بر روی انجام کارهای خود تمرکز داشته باشید

    تعداد بازدید:133 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/11/01

نقش مرور بر یادگیری
  نقش مرور بر یادگیری

    تعداد بازدید:112 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/11/01

چگونه حافظه خود را تقویت کنید
  چگونه حافظه خود را تقویت کنید

    تعداد بازدید:131 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/11/01

چگونه آزمون خود را تحلیل کنیم
  چگونه آزمون خود را تحلیل کنیم

    تعداد بازدید:117 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/01

برنامه ریزی
  برنامه ریزی

    تعداد بازدید:129 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/01

من بهترینم
  من بهترینم

    تعداد بازدید:208 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

هوای خودتان را داشته باشید
  هوای خودتان را داشته باشید

    تعداد بازدید:98 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

چگونه عملکرد خود را در آزمون  ارزیابی کنیم
  چگونه عملکرد خود را در آزمون ارزیابی کنیم

    تعداد بازدید:103 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

آیا از امتحان باید بترسم
  آیا از امتحان باید بترسم

    تعداد بازدید:110 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

چگونه غول استرس را نابود کنیم؟
  چگونه غول استرس را نابود کنیم؟

    تعداد بازدید:215 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

به خودتان اعتماد کنید
  به خودتان اعتماد کنید

    تعداد بازدید:98 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

با والدین خود چگونه رفتار کنیم
  با والدین خود چگونه رفتار کنیم

    تعداد بازدید:95 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

دروس عمومی و اختصاصی را چگونه مطالعه کنیم
  دروس عمومی و اختصاصی را چگونه مطالعه کنیم

    تعداد بازدید:85 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

ارزیابی عملکرد نیمسال اول
  ارزیابی عملکرد نیمسال اول

    تعداد بازدید:104 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

ما فقط یک زمین داریم!
  ما فقط یک زمین داریم!

    تعداد بازدید:159 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

تحصیل در خانه
  تحصیل در خانه

    تعداد بازدید:180 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/06/16

چگونه می‌توان  فرزند صبور و خوش اخلاق و مودب تربیت کرد ؟
  چگونه می‌توان فرزند صبور و خوش اخلاق و مودب تربیت کرد ؟

    تعداد بازدید:131 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/05/04

چطور باید برای دانش‌آموزان انگیزه‌ی درس خواندن ایجاد کرد ؟
  چطور باید برای دانش‌آموزان انگیزه‌ی درس خواندن ایجاد کرد ؟

    تعداد بازدید:233 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/10/05

چند پیشنهاد برای کسانی که می خواهند ریاضی را خوب خوب یاد بگیرن
  چند پیشنهاد برای کسانی که می خواهند ریاضی را خوب خوب یاد بگیرن

    تعداد بازدید:212 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/09/30

کودکان باهوش،آموزش اثربخش
  کودکان باهوش،آموزش اثربخش

    تعداد بازدید:163 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/08/01

راه کارهای بالابردن هوش در کودکان
  راه کارهای بالابردن هوش در کودکان

    تعداد بازدید:374 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/04/20

دروس تخصصی را آسان یاد بگیرید
  دروس تخصصی را آسان یاد بگیرید

    تعداد بازدید:250 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/19

دروس عمومی را آسان یاد بگیریم
  دروس عمومی را آسان یاد بگیریم

    تعداد بازدید:231 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/19

امتحان بدون استرس
  امتحان بدون استرس

    تعداد بازدید:231 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/19

روش نقشه‌برداری ذهنی برای یادگیری بهتر دروس حفظ کردنی
  روش نقشه‌برداری ذهنی برای یادگیری بهتر دروس حفظ کردنی

    تعداد بازدید:350 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

روش دسته بندی کردن اطلاعات برای یادگیری بهتر دروس حفظ کردنی
  روش دسته بندی کردن اطلاعات برای یادگیری بهتر دروس حفظ کردنی

    تعداد بازدید:149 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

یادگیری بهتر قرائت قرآن
  یادگیری بهتر قرائت قرآن

    تعداد بازدید:142 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

تأثیر تقویت کنجکاوی بر میزان یادگیری
  تأثیر تقویت کنجکاوی بر میزان یادگیری

    تعداد بازدید:263 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

موفقیت در آزمون‌های تستی
  موفقیت در آزمون‌های تستی

    تعداد بازدید:610 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/26

نمره منفی در آزمون
  نمره منفی در آزمون

    تعداد بازدید:141 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/24

اینجوری شاگرد ممتاز شو
  اینجوری شاگرد ممتاز شو

    تعداد بازدید:372 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/24

خلاصه نویسی
  خلاصه نویسی

    تعداد بازدید:296 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/10

چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟
  چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟

    تعداد بازدید:219 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/10

برروی انجام کارهای خود تمرکز داشته باشید
  برروی انجام کارهای خود تمرکز داشته باشید

    تعداد بازدید:137 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/10

یادآوری سریع مطالب
  یادآوری سریع مطالب

    تعداد بازدید:164 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/10

تمرین هایی برای تقویت حافظه
  تمرین هایی برای تقویت حافظه

    تعداد بازدید:144 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/05

چگونه عملکرد خود را ارزیابی کنیم
  چگونه عملکرد خود را ارزیابی کنیم

    تعداد بازدید:135 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/05

آموزش مهارت نه گفتن در برابر پافشاری دوستان
  آموزش مهارت نه گفتن در برابر پافشاری دوستان

    تعداد بازدید:142 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/04

یادآوری سریع مطالب با خلاصه نویسی (ویژه دانش آموزان ابتدایی)
  یادآوری سریع مطالب با خلاصه نویسی (ویژه دانش آموزان ابتدایی)

    تعداد بازدید:129 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

نکاتی برای تست زدن
  نکاتی برای تست زدن

    تعداد بازدید:929 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

نقش سبک های یادگیری در حفظ کردن مطالب
  نقش سبک های یادگیری در حفظ کردن مطالب

    تعداد بازدید:243 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

مدیریت برنامه دانش آموزان در منزل (ویژه والدین)
  مدیریت برنامه دانش آموزان در منزل (ویژه والدین)

    تعداد بازدید:1084 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/07/10

یک روش برای یادگیری درس جدید
  یک روش برای یادگیری درس جدید

    تعداد بازدید:634 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/07/10

هر موفقیتی با یک هدف شروع می شود
  هر موفقیتی با یک هدف شروع می شود

    تعداد بازدید:491 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/07/01

به وقت مشاوره

  

 

شما اینجا هستید :  * مقالات مشاوره * مقالات مشاوره- ابتدایی
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian