به وقت مشاور- متوسطه اول
دانش آموز خود کنترل کیست؟
  دانش آموز خود کنترل کیست؟

    تعداد بازدید:123 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/01

زندگی را رنگارنگ بساز
  زندگی را رنگارنگ بساز

    تعداد بازدید:89 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/01

شیوه مطالعه ماهرانه
  شیوه مطالعه ماهرانه

    تعداد بازدید:1390 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/01

اهمیت ورزش و نقش آن در یادگیری
  اهمیت ورزش و نقش آن در یادگیری

    تعداد بازدید:128 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/11/20

نقش مرور بر یادگیری
  نقش مرور بر یادگیری

    تعداد بازدید:132 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/11/20

زندگی را رنگارنگ بساز
  زندگی را رنگارنگ بساز

    تعداد بازدید:100 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/11/06

من انتخاب می کنم پس هستم
  من انتخاب می کنم پس هستم

    تعداد بازدید:112 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

چطور خلاصه نویسی کنیم؟
  چطور خلاصه نویسی کنیم؟

    تعداد بازدید:109 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟
  چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟

    تعداد بازدید:114 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

بر روی انجام کارهای خود تمرکز کنید؟
  بر روی انجام کارهای خود تمرکز کنید؟

    تعداد بازدید:98 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

زندگی را رنگارنگ بساز
  زندگی را رنگارنگ بساز

    تعداد بازدید:86 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

نقش تمرین کردن و درس آزمون
  نقش تمرین کردن و درس آزمون

    تعداد بازدید:113 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

مدیریت زمان چیست؟
  مدیریت زمان چیست؟

    تعداد بازدید:100 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

حافظه ما چگونه عمل می کند؟
  حافظه ما چگونه عمل می کند؟

    تعداد بازدید:99 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

چگونه آزمون خود را تحلیل کنیم؟
  چگونه آزمون خود را تحلیل کنیم؟

    تعداد بازدید:112 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

کار گروهی
  کار گروهی

    تعداد بازدید:116 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

در دنیای خواب چه می گذرد؟
  در دنیای خواب چه می گذرد؟

    تعداد بازدید:88 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/06

زندگی را رنگارنگ بساز
  زندگی را رنگارنگ بساز

    تعداد بازدید:86 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/02

در سرزمین ریاضیات خودتان مدیر باشید
  در سرزمین ریاضیات خودتان مدیر باشید

    تعداد بازدید:94 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/02

شیوه تست زنی
  شیوه تست زنی

    تعداد بازدید:117 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/02

 برنامه ریزی کن تا کامروا شوی
  برنامه ریزی کن تا کامروا شوی

    تعداد بازدید:101 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/02

چگونه عملکرد خود را ارزیابی کنیم؟
  چگونه عملکرد خود را ارزیابی کنیم؟

    تعداد بازدید:93 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

چگونه انتخاب رشته کنیم
  چگونه انتخاب رشته کنیم

    تعداد بازدید:96 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

نقش خیال پردازی در موفقیت تحصیلی
  نقش خیال پردازی در موفقیت تحصیلی

    تعداد بازدید:102 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

زندگی را رنگارنگ بساز
  زندگی را رنگارنگ بساز

    تعداد بازدید:104 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

چگونه فردی انتقاد پذیر باشیم
  چگونه فردی انتقاد پذیر باشیم

    تعداد بازدید:101 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

من بهترینم
  من بهترینم

    تعداد بازدید:208 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

هوای خودتان را داشته باشید
  هوای خودتان را داشته باشید

    تعداد بازدید:98 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

آیا از امتحان باید بترسم
  آیا از امتحان باید بترسم

    تعداد بازدید:110 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

با والدین خود چگونه رفتار کنیم
  با والدین خود چگونه رفتار کنیم

    تعداد بازدید:95 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

ارزیابی عملکرد نیمسال اول
  ارزیابی عملکرد نیمسال اول

    تعداد بازدید:104 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

ما فقط یک زمین داریم!
  ما فقط یک زمین داریم!

    تعداد بازدید:159 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/26

تحصیل در خانه
  تحصیل در خانه

    تعداد بازدید:180 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/06/16

تدریس معکوس
  تدریس معکوس

    تعداد بازدید:155 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/05/08

درس خواندن کرونایی!
  درس خواندن کرونایی!

    تعداد بازدید:133 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/05/04

چرا باید خودمان را باور داشته باشیم؟
  چرا باید خودمان را باور داشته باشیم؟

    تعداد بازدید:235 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/08/01

تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم سال تحصیلی 98-97
  تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم سال تحصیلی 98-97

    تعداد بازدید:418 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/08/01

امتحانات و عملکرد مغز
  امتحانات و عملکرد مغز

    تعداد بازدید:352 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/03/13

 جمع‌بندی و مرور
  جمع‌بندی و مرور

    تعداد بازدید:290 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

تکنیک‌های صحیح مرور
  تکنیک‌های صحیح مرور

    تعداد بازدید:931 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

با استرس خود چه کنم؟
  با استرس خود چه کنم؟

    تعداد بازدید:179 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

نکاتی در خصوص تحلیل آزمون
  نکاتی در خصوص تحلیل آزمون

    تعداد بازدید:330 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/20

شرکت در آزمون بدون استرس
  شرکت در آزمون بدون استرس

    تعداد بازدید:183 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/20

اشتباهات خود را دور بیاندازید
  اشتباهات خود را دور بیاندازید

    تعداد بازدید:487 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/20

مدیریت زمان برنامه مطالعاتی در ایام نوروز
  مدیریت زمان برنامه مطالعاتی در ایام نوروز

    تعداد بازدید:323 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/14

گاهی خودتان را ببینید
  گاهی خودتان را ببینید

    تعداد بازدید:570 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

نقش نشانه گذاری درمتن
  نقش نشانه گذاری درمتن

    تعداد بازدید:150 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

روش دسته بندی کردن اطلاعات برای یادگیری بهتر دروس حفظ کردنی
  روش دسته بندی کردن اطلاعات برای یادگیری بهتر دروس حفظ کردنی

    تعداد بازدید:158 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

روش نقشه‌برداری ذهنی برای یادگیری بهتر دروس حفظ کردنی
  روش نقشه‌برداری ذهنی برای یادگیری بهتر دروس حفظ کردنی

    تعداد بازدید:350 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

اگر حال و هوای شما ابری است
  اگر حال و هوای شما ابری است

    تعداد بازدید:288 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/14

استرس قاتل نامرئی
  استرس قاتل نامرئی

    تعداد بازدید:539 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/14

موفقیت در آزمون‌های تستی
  موفقیت در آزمون‌های تستی

    تعداد بازدید:610 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/26

نقش مرور بر یادگیری
  نقش مرور بر یادگیری

    تعداد بازدید:240 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/24

شیوه مطالعه ماهرانه
  شیوه مطالعه ماهرانه

    تعداد بازدید:557 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/24

سبک یادگیری خودتان را پیدا کنید!
  سبک یادگیری خودتان را پیدا کنید!

    تعداد بازدید:236 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/24

وابستگی و خودباوری در دانش‌آموزان (ویژه والدین)
  وابستگی و خودباوری در دانش‌آموزان (ویژه والدین)

    تعداد بازدید:165 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/04

رفتار والدین و سلامت روان فرزندان (ویژه والدین)
  رفتار والدین و سلامت روان فرزندان (ویژه والدین)

    تعداد بازدید:170 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/04

یک روش صحیح برای یادگیری هدفمند
  یک روش صحیح برای یادگیری هدفمند

    تعداد بازدید:306 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

نکاتی برای تست زدن
  نکاتی برای تست زدن

    تعداد بازدید:929 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

نقش سبک های یادگیری در حفظ کردن مطالب
  نقش سبک های یادگیری در حفظ کردن مطالب

    تعداد بازدید:243 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف ( قسمت دوم)
  برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف ( قسمت دوم)

    تعداد بازدید:112 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

صفر تا صد با سوال های تستی
  صفر تا صد با سوال های تستی

    تعداد بازدید:117 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

راهکارهای صحیح مطالعه
  راهکارهای صحیح مطالعه

    تعداد بازدید:187 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

خود را برای امتحانات آماده کنید
  خود را برای امتحانات آماده کنید

    تعداد بازدید:122 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

چگونه خلاصه نویسی کنیم(ویژه دانش آموزان متوسطه)
  چگونه خلاصه نویسی کنیم(ویژه دانش آموزان متوسطه)

    تعداد بازدید:609 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

تغذیه، استراحت، مطالعه
  تغذیه، استراحت، مطالعه

    تعداد بازدید:70 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/02

برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف (قسمت اول)
  برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف (قسمت اول)

    تعداد بازدید:121 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/02

  با لبخند به ریاضی نگاه کنیم

    تعداد بازدید:56 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/09/26

یک روش طلایی برای درس خواندن
  یک روش طلایی برای درس خواندن

    تعداد بازدید:1591 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/07/10

مهرماه، آغاز راه زندگی تحصیلی
  مهرماه، آغاز راه زندگی تحصیلی

    تعداد بازدید:268 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/07/01

به وقت مشاوره

  

 

شما اینجا هستید :  * مقالات مشاوره * مقالات مشاوره- متوسطه اول
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian