به وقت مشاور- متوسطه دوم
شیوه مطالعه دین و زندگی
  شیوه مطالعه دین و زندگی

    تعداد بازدید:195 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/08/01

شیوه مطالعه ادبیات فارسی
  شیوه مطالعه ادبیات فارسی

    تعداد بازدید:215 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/08/01

چرا باید خودمان را باور داشته باشیم؟
  چرا باید خودمان را باور داشته باشیم؟

    تعداد بازدید:235 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/08/01

امتحانات و عملکرد مغز
  امتحانات و عملکرد مغز

    تعداد بازدید:352 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/03/13

نکاتی در خصوص تحلیل آزمون
  نکاتی در خصوص تحلیل آزمون

    تعداد بازدید:330 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/20

مدیریت زمان برنامه مطالعاتی در ایام نوروز
  مدیریت زمان برنامه مطالعاتی در ایام نوروز

    تعداد بازدید:323 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/14

نکات مشاوره ای مطالعه درس شیمی
  نکات مشاوره ای مطالعه درس شیمی

    تعداد بازدید:227 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/14

اگر حال و هوای شما ابری است
  اگر حال و هوای شما ابری است

    تعداد بازدید:288 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/14

استرس قاتل نامرئی
  استرس قاتل نامرئی

    تعداد بازدید:539 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/14

نکات مشاوره‌ای برای مطالعه درس شیمی
  نکات مشاوره‌ای برای مطالعه درس شیمی

    تعداد بازدید:263 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

موفقیت در آزمون‌های تستی
  موفقیت در آزمون‌های تستی

    تعداد بازدید:610 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/26

شیوه مطالعه درس جامعه شناسی برای آزمون دوم
  شیوه مطالعه درس جامعه شناسی برای آزمون دوم

    تعداد بازدید:117 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

شیوه مطالعه درس جامعه شناسی برای آزمون دوم
  شیوه مطالعه درس جامعه شناسی برای آزمون دوم

    تعداد بازدید:115 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

چگونه خلاصه نویسی کنیم(ویژه دانش آموزان متوسطه)
  چگونه خلاصه نویسی کنیم(ویژه دانش آموزان متوسطه)

    تعداد بازدید:609 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/10/03

مهرماه آغاز زندگی تحصیلی(2)
  مهرماه آغاز زندگی تحصیلی(2)

    تعداد بازدید:417 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/07/10

سهم جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی در کنکور
  سهم جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی در کنکور

    تعداد بازدید:349 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/07/10

چرا درس جامعه شناسی؟
  چرا درس جامعه شناسی؟

    تعداد بازدید:307 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/07/10

به وقت مشاوره

  

 

شما اینجا هستید :  * مقالات مشاوره * مقالات مشاوره - متوسطه دوم
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian