اخبار
یکشنبه، 27 اسفند 1402
بودجه بندی مبحثی مرحله دوم ششمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران

بودجه بندی مبحثی مرحله دوم ششمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران

از این که در مرحله ۲ آزمون المپیاد علوم تو را میبینیم، خوشحالیم. آنچه ما را بسیار خوشحال می کند، رسیدن به مرحله ۲ آزمون نیست بلکه پا گذاشتن در راهی دراز است که تک تک گام‌هایی که در آن بر خواهی داشت ارزشمند است. 
مسیر علمی، مسیری است که پیمودن آن جز با تلاش و علاقه امکان پذیر نمی‌شود و نتیجه آن در کوتاه مدت به دست نخواهد آمد. 
در این دومین گام و آزمون المپیاد علوم میتکران که در روز پنجشنبه 1403/01/30 در حوزه منتخب استان برگزار خواهد شد. باید یادبگیری که قدرت تحلیل و استدلال را با مهارت و محاسبات و مجموعه دانسته هایی که در مدرسه یا کنار مدرسه به دست آورده ای همراه کنی تا با پرسش‌هایی چالش برانگیز و شاید عجیب روبرو شوی همان گونه که در مرحله نخست نیز چنین تجربه ای را داشتی.

برای اینکه با شرایط خوب و آمادگی ذهنی کافی خود را به آزمون مرحله ۲ برسانی توصیه های داریم که حتما به کار می آید: 
1. فرصت تعطیلات نوروز را برای برنامه ریزی مطالعاتی و تست زنی المپیاد جدی بگیر.
2. تمرکز خود را روی محتوای کتاب درس آزمون المپیاد علوم مبتکران بگذار .
3. از کتاب درسی آموزش و پرورش غافل نشو. 
4. نمونه سوالات آزمون‌های المپیاد علوم مبتکران از کتاب «بانک سوالات المپیاد علوم مبتکران» را بررسی کن و ببین مسیری را که دوستانت پیش از تو پیموده اند، چگونه بوده است. 
5. اولویت مطالعه و تمرین خود را بر بخش دوم نیمه باقی مانده از کتاب درس آزمون المپیاد علوم مبتکران و کتاب درسی آموزش و پرورش قرار بده.

6. اطلاعات علمی از ذهن پاک نمی‌شوند بنابر این احتمال رویارویی دوباره با مباحث آزمون مرحله ۱ المپیاد علوم 
همواره وجود خواهد داشت.  


                                                               دبیر کمیته علمی المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران