شامل : * ایستگاه های تمرین : تمرین های جامع درس به درس به همراه سوال های امتحانات نهایی و پاسخ تشریحی آن ها و بیان نکته ها * اردوهای تدارکی : شبیه ساز امتحان پایانی نوبت اول و دوم با پاس...
شامل : * ایستگاه های تمرین : تمرین های جامع درس به درس به همراه سوال های امتحانات نهایی و پاسخ تشریحی آن ها و بیان نکته ها * اردوهای تدارکی : شبیه ساز امتحان پایانی نوبت اول و دوم با پاس...
شامل : * ایستگاه های تمرین : تمرین های جامع درس به درس به همراه سوال های امتحانات نهایی و پاسخ تشریحی آن ها و بیان نکته ها * اردوهای تدارکی : شبیه ساز امتحان پایانی نوبت اول و دوم با پاس...
شامل : * ایستگاه های تمرین : تمرین های جامع درس به درس به همراه سوال های امتحانات نهایی و پاسخ تشریحی آن ها و بیان نکته ها * اردوهای تدارکی : شبیه ساز امتحان پایانی نوبت اول و دوم با پاس...

اخبار

اشتباهات رایج درس خواندن در فصل امتحانات
در این مقاله از بیتوته، به بررسی رایج‌ترین اشتباهات دانش‌آموزان در فصل امتحانات می‌پردازیم. این اشتباهات می‌توانند بر کیفیت و عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات تأثیرگذار باشند و لذا شناخت آنها ...
تلاش کردن را به فرزند خود بیاموزید
آموزش تلاش کردن به فرزند یکی از موضوعات مهمی است که به والدین کمک می‌کند تا فرزندان خود را به شکل صحیح رشد دهند. در این مقاله از بیتوته به راهکارهایی برای آموزش تلاش کردن به فرزندتان پرداخته...
رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان
رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان در این مقاله از بیتوته مورد بررسی قرار می‌گیرد، که به وضوح نشان می‌دهد که فشارهای اجتماعی والدین برای داشتن فرزندی عالی چگونه می‌تواند به ...
ورزش در فصل امتحانات
​ فصل امتحانات برای بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان دورانی پراسترس و طاقت فرسا است. در این ایام، افراد غرق در مطالعه و تست زنی می‌شوند و گاه از فعالیت‌ها...