تاریخ: 1393/11/01 نمایش: 23252 مرتبه تعداد امتیاز: 1136   (Article Rating)
دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم، سوم و پیش دانشگاهی - رشته انسانی

دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم، سوم و پیش دانشگاهی - رشته انسانی

 

در اين صفحه مي توانيد 

سؤال و جواب امتحانات نهايي پايه دوازدهم، سوم و پیش دانشگاهی رشته انساني را به شکل پي دي اف بر اساس سال تحصيلي دانلود کنيد.


فارسی
خرداد 94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

 دی 96 پیش
 دی96پیش
شهریور96
شهریور96پیش
خرداد96 پیش
خرداد 96 تخصصی 
دی95
تخصصی3
دی95پیش
خرداد 95
دی 94
 خرداد 99 دوازدهم دی 98تخصصی
 دی 98 پیش
 خرداد 98 دوازدهم
 خرداد 98
خرداد 98 پیش
دی 97 پیش
دی 97
 خرداد 97
 خرداد 97 پیش
       

 دی 99 دوازدهم


 خرداد 99
 خرداد 99 پیش

تاريخ ايران و جهان
خرداد 95
دی 94

93

92

91

90

89

88

87

86

 خرداد99 دی 98
 خرداد 98
 دی 97
خرداد 97
 دی 96
شهریور 96
خرداد 96
دی 95

جامعه شناسی 2
خرداد 95
دی 94

93

92

91

90

89

88

87

86

   دی 98 
خرداد 98
 دی 97
 خرداد 97
دی96
شهریور 96
دی 95

جغرافیا
دی 94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

 خرداد98 دوازدهم
 خرداد 98
دی 97 
 دی 97 دوازدهم
 خرداد 97
 دی 96
شهریور 96
خرداد 96

دی 95

خرداد 95
       دی 99 دوازدهم  دی 98
دوازدهم
 
دی 98 

ریاضی
شهریور 96
خرداد 96
دی 95
خرداد 95
دی 94

93

92

91

90

89

     خرداد99خرداد 98 دوازدهم
دی 97 دوازدهم
خرداد 97
دی 96

زبان خارجه 
دی 94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

 دی 99 دوازدهمدی 98 دوازدهم
خرداد 98 دوازدهم
دی 97 دوازدهم
 خرداد 97
دی 96
شهریور 96
 خرداد 96
دی95
خرداد 95

زبان فارسی تخصصی
دی 94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

دی 97 دوازدهم
 خرداد 97 پیش
دی96 
 دی96پیششهریور 96 پیش
شهریور 96
خرداد 96

دی 95

دی 95پیش
خرداد 95
    خرداد 99 پیش دی 98 
 دی 98 پیش
خرداد 98 
خرداد 98 پیش
دی 97

عربی (پیش دانشگاهی)
شهریور 96
 خرداد 96
 دی 95

خرداد 95

دی 97
خرداد 97
خرداد 97
دی 96
  خرداد 99 دی 98
خرداد 98

فلسفه و منطق
94دی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

خرداد 98
خرداد 98 دوازدهم
دی 97
دی 97 دوازدهم
خرداد 97
دی 96
شهریور 96
خرداد 96
دی 95
خرداد 95
    خرداد
1400دوازدهم
 دی 99 دوازدهم (چاپ99)
 دی 99 دوازدهم (چاپ98)
خرداد 99 دوازدهم دی 98
دی 98 دوازدهم (چاپ97)
دی 98 دوازدهم (چاپ98)

معارف اسلامی (پیش دانشگاهی)
دی 96
 شهریور 96خرداد 96
دی 95
خرداد 95
دی 94
   دی 98
 دی 97
خرداد 97

جامعه شناسی 3


 خرداد1400دوازدهم

دی 99 دوازدهم
دی 98 دوازدهم
دی 97 دوازدهم

علوم و فنون ادبی

 خرداد1400دوازدهم

 دی 99 دوازدهم

 دی 98 دوازدهم

 خرداد 98 دوازدهم

دی 97 دوازدهم


عربی، زبان قرآن (3)

 

 

خرداد1400دوازدهم
دی 99 دوازدهم

ریاضی و آمار (3)

 

 

خرداد 1400 دوازدهم
دی 99 دوازدهم


تاریخ 3

 

 دی 99 دوازدهم

 دی 98 دوازدهم

 خرداد 98 دوازدهم

دی 97دوازدهم
برنامه امتحان نهایی خرداد سال 1400 

رشته تجربي

رشته رياضي

 

 
امتیاز بندی
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian