گروه اخبار آزمون

برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 27 بهمن 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 27 بهمن 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 27 بهمن96  را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع ابتدای...
تعداد بازدید:16244    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/03
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 27  بهمن96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 27 بهمن96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 27 بهمن96 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع متوسطه یک پرونده ...
تعداد بازدید:15815    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/03
اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 27 بهمن96
 اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 27 بهمن96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون تیزهوشان روز جمعه 27 بهمن 96را اعلام کرد.شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد.برای دیدن این لیست روی مقطع تحصیلی خود کلیک کنید: ...
تعداد بازدید:15373    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/03
دومین آزمون توصیفی مبتکران برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
 دومین آزمون توصیفی مبتکران برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
اولین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم ، سوم، چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ، از روز شنبه 5 اسفند ماه 96 آغاز می شود. اجزای این آزمون که به شکل یک بسته طراحی و اجرا می شود، شامل موارد زیر است: ...
تعداد بازدید:14677    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/28
اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 بهمن 96
 اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 بهمن 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی20  بهمن 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران تلف...
تعداد بازدید:16063    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/26
برترین های مقطع متوسطه یک آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 بهمن 96
 برترین های مقطع متوسطه یک آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 بهمن 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 20 بهمن 96  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:12613    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/26
برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 بهمن 96
 برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 بهمن 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 20 بهمن 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری ...
تعداد بازدید:11750    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/26
اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی و متوسطه یک در روزجمعه 20 بهمن 96
 اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی و متوسطه یک در روزجمعه 20 بهمن 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون روز جمعه 20 بهمن 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:12515    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/26
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 27 بهمن 96
 برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 27 بهمن 96
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 27 بهمن 96 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تما...
تعداد بازدید:12620    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/24
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 بهمن 96
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 بهمن 96
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون های دوره ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ، یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 20 بهمن 96 برگزار مى شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده ا...
تعداد بازدید:14073    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/17
اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 6 بهمن96
 اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 6 بهمن96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون تیزهوشان6 بهمن 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران ت...
تعداد بازدید:13672    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/10
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 6 بهمن96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 6 بهمن96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 6 بهمن96  را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع ابتدایی...
تعداد بازدید:12799    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/10
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 6 بهمن96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 6 بهمن96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 6 بهمن96 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع متوسطه یک پرونده ا...
تعداد بازدید:12757    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/10
اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 6 بهمن96
 اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 6 بهمن96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون تیزهوشان روز جمعه 6 بهمن 96را اعلام کرد.شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد.برای دیدن این لیست روی مقطع تحصیلی خود کلیک کنید: ...
تعداد بازدید:11875    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/10
اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 29 دی 96
 اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 29 دی 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی29 دی  96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران تلفن:...
تعداد بازدید:11240    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/11/10
صفحه 10 از 69First   قبلي   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدي   آخرين   
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian