گروه اخبار آزمون

برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 10 بهمن 99
 برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 10 بهمن 99
 آزمون (آنلاین) تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 10 بهمن 99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:021610948050...
تعداد بازدید:7096    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/08
تمدید مهلت ثبت‌نام یازدهمین دوره المپیاد ریاضی و سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران
 تمدید مهلت ثبت‌نام یازدهمین دوره المپیاد ریاضی و سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران
  از آن‌جا که المپیاد به جهت ماهیت المپیادی بودنش‌، مفهومی است و قدرت تجزیه و تحلیل، استنباط و کاربست مفاهیم علمی آن گرایش را نشانه می‌رود، بودجه‌بندی خاصی برایش لحاظ نمی‌شود. اما همه ساله کمیته علمی المپیاد گروه سنی و سطح اطلاعات و یادگیری داوطلب را در طراحی سوال در استاندارد جهانی م...
تعداد بازدید:7453    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/30
برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 3 بهمن 99
 برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 3 بهمن 99
 آزمون (آنلاین) تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 3 بهمن 99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:0216109480502...
تعداد بازدید:7138    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/30
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 بهمن 99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 بهمن 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 3 بهمن 99 برگزار مى‌شود.بود...
تعداد بازدید:6303    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/30
برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 26 دی 99
 برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 26 دی 99
 آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم  در روز جمعه 26 دی 99 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کس...
تعداد بازدید:6770    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/24
برگزاری آزمون آنلاین شبیه ساز سمپاد
 برگزاری آزمون آنلاین شبیه ساز سمپاد
  همان‌طور که می‌دانید آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در  بهار 1400 برگزار خواهد شد.مبتکران هم در پایه ششم و نهم تحصیلی (به جز آزمون‌های دوره‌ای تیزهوشان در تقویم آزمون مبتکران)، 3 مرحله آزمون شبیه‌ساز سمپاد از لحاظ تعداد سؤال، تعداد دفترچه، سرفصل‌ها و موضوعات بودجه‌بندی سمپاد و از لحاظ فر...
تعداد بازدید:10194    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/04
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 28 آذر 99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 28 آذر 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 7 آذر 99 برگزار مى‌شود.بودج...
تعداد بازدید:7851    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/09/26
برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 21 آذر 99
 برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 21 آذر 99
 آزمون (آنلاین) تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 21 آذر 99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:0216109480502...
تعداد بازدید:7404    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/09/20
برگزاری آزمون توصیفی  برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
 برگزاری آزمون توصیفی برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
 آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم ، سوم، چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ، از روز جمعه 14 آذر 1399 آغاز می شود. اجزای این آزمون که به شکل یک بسته طراحی و اجرا می شود، شامل موارد زی...
تعداد بازدید:8307    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/09/13
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 7 آذر 99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 7 آذر 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 7 آذر 99 برگزار مى‌شود.بودج...
تعداد بازدید:8137    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/09/04
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 16 آبان 99
 برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 16 آبان 99
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 16 آبان 99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:0216109480502161...
تعداد بازدید:9977    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/08/15
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 9 آبان99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 9 آبان99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 9 آبان 99 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آ...
تعداد بازدید:10027    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/08/07
اعلام نتایج مرحله کشوری دهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران و دومین المپیاد علوم نوجوانان ایران-مبتکران
 اعلام نتایج مرحله کشوری دهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران و دومین المپیاد علوم نوجوانان ایران-مبتکران
  نتایج کشوری دهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران - مبتکراننتایج کشوری دومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران
تعداد بازدید:16185    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/06/29
آیین ‌نامه اعلام نتایج و اهدای جوایز دهمین المپیاد ریاضی و دومین المپیاد علوم نوجوانان ایران- مبتکران
 آیین ‌نامه اعلام نتایج و اهدای جوایز دهمین المپیاد ریاضی و دومین المپیاد علوم نوجوانان ایران- مبتکران
  دبیرخانه دهمین المپیاد ریاضی و دومین المپیاد علوم نوجوانان ایران- مبتکران آیین ‌نامه اعلام نتایج و اهدای جوایز را به شرح زیر تدوین و تصویب کرده است:  5 نفر اول از مرحله دوم به مرحله کشوری (سوم) صعود خواهند کرد .10 نفر بعد (رتبه های 6 تا 15 ) موفق به دریافت مدال نقره استانی المپیاد ن...
تعداد بازدید:24454    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/04/07
برگزاری آزمون (آنلاین) مرحله دوم المپیاد علوم نوجوانان ایران و مرحله دوم المپیاد ریاضی نوجوانان ایران- مبتکران
 برگزاری آزمون (آنلاین) مرحله دوم المپیاد علوم نوجوانان ایران و مرحله دوم المپیاد ریاضی نوجوانان ایران- مبتکران
  برای شرکت در آزمون مرحله دوم المپیاد ریاضی نوجوانان ایران لطفا اینجا کلیک کنید.                                                           ...
تعداد بازدید:20366    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/03/25
صفحه 3 از 69First   قبلي   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين   
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian