گروه اخبار آزمون

مدال آوران کودکان و نوجوانان
 مدال آوران کودکان و نوجوانان
نفرات برتر کشوری مرحله دوم بخش کودکاناسامی صعودکنندگان به مرحله سوم بخش نوجوانان
تعداد بازدید:40221    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/26
اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 97
 اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 97
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی21 اردیبهشت 97 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران تلفن:...
تعداد بازدید:33535    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/25
برترین های مقطع متوسطه یک،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 97
 برترین های مقطع متوسطه یک،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 97
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 21 اردیبهشت 97  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد....
تعداد بازدید:32604    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/25
برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه21 اردیبهشت 97
 برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه21 اردیبهشت 97
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 21 اردیبهشت 97 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری ب...
تعداد بازدید:32225    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/25
اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی و متوسطه یک در روزجمعه21 اردیبهشت97
 اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی و متوسطه یک در روزجمعه21 اردیبهشت97
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون روز جمعه 21 اردیبهشت 97 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:30674    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/25
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 97
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 97
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و چهارم دبیرستان (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 21 اردیبهشت 97 برگزار مى‌...
تعداد بازدید:40254    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/18
اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 7 اردیبهشت 97
 اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 7 اردیبهشت 97
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون تیزهوشان7 اردیبهشت 97 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران ...
تعداد بازدید:33160    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/15
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 7  اردیبهشت 97
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 7 اردیبهشت 97
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 7 اردیبهشت 97  را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع اب...
تعداد بازدید:32771    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/15
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 7 اردیبهشت 97
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 7 اردیبهشت 97
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 7 اردیبهشت 97 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع متوسطه یک پرو...
تعداد بازدید:32008    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/15
اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 7 اردیبهشت 97
 اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 7 اردیبهشت 97
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون تیزهوشان روز جمعه 7 اردیبهشت 97 را اعلام کرد.شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد.برای دیدن این لیست روی مقطع تحصیلی خود کلیک کنید: ...
تعداد بازدید:35047    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/15
اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 31 فروردین 97
 اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 31 فروردین 97
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی31 فروردین 97 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران تلفن:2...
تعداد بازدید:28253    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/05
برترین های مقطع متوسطه دو ،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه31 فروردین 97
 برترین های مقطع متوسطه دو ،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه31 فروردین 97
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه دو آزمون روز جمعه 31 فروردین 97  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:24767    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/05
برترین های مقطع متوسطه یک،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه31 فروردین 97
 برترین های مقطع متوسطه یک،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه31 فروردین 97
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 31 فروردین 97  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:23979    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/05
برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه31 فروردین 97
 برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه31 فروردین 97
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 31 فروردین 97 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری بر...
تعداد بازدید:22251    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/05
اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی، متوسطه یک و متوسطه دو در روزجمعه31 فروردین 97
 اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی، متوسطه یک و متوسطه دو در روزجمعه31 فروردین 97
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون روز جمعه 31 فروردین 97 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ب...
تعداد بازدید:16853    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/05
صفحه 8 از 69First   قبلي   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدي   آخرين   
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian