گروه اخبار آزمون

برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 7 اردیبهشت 97
 برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 7 اردیبهشت 97
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 7 اردیبهشت 97 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن ...
تعداد بازدید:23661    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/02/04
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 31 فروردین 97
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 31 فروردین 97
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و چهارم دبیرستان (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 31 فروردین 97 برگزار مى‌ش...
تعداد بازدید:14875    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/01/26
 برگزاری مرحله دوم هشتمین دوره  المپیاد ریاضی کودکان و نوجوانان ایران - مبتکران
  برگزاری مرحله دوم هشتمین دوره المپیاد ریاضی کودکان و نوجوانان ایران - مبتکران
قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول هشتمین دوره المپیاد ریاضی کودکان و نوجوانان ایران - مبتکران زمان برگزاری آزمون مرحله دوم هشتمین دوره المپیاد ریاضی کودکان و نوجوانان ایران - مبتکران در روز پنج شنبه 20 اردیبهشت 97 در مراکز نمایندگی های مبتکران در سراسر کشور برگزار می گردد.برای کسب اطل...
تعداد بازدید:40809    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/22
اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند96
 اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون تیزهوشان18 اسفند96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران ...
تعداد بازدید:17163    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/21
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 18 اسفند 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 18 اسفند 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 18 اسفند96  را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع ابتدا...
تعداد بازدید:16599    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/21
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 18 اسفند 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 18 اسفند 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 18 اسفند 96 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع متوسطه یک پروند...
تعداد بازدید:16194    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/21
اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند 96
 اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند 96را اعلام کرد.شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد.برای دیدن این لیست روی مقطع تحصیلی خود کلیک کنید: ...
تعداد بازدید:16517    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/21
اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
 اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی11 اسفند 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران تلفن:2-0...
تعداد بازدید:16945    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برترین های مقطع متوسطه دو ،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
 برترین های مقطع متوسطه دو ،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه دو آزمون روز جمعه 11 اسفند 96  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:16800    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برترین های مقطع متوسطه یک،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند96
 برترین های مقطع متوسطه یک،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 11 اسفند 96  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:16145    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند96
 برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 11 اسفند 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری...
تعداد بازدید:18769    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی، متوسطه یک و متوسطه دو در روزجمعه11 اسفند96
 اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی، متوسطه یک و متوسطه دو در روزجمعه11 اسفند96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون روز جمعه 11 اسفند 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:15206    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 18 اسفند 96
 برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 18 اسفند 96
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 18 اسفند 96 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تم...
تعداد بازدید:17186    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون های دوره ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ، یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ، چهارم دبیرستان (ریاضی، تجربی، انسانی) در روز جمعه 11 اسفند 96 برگزار مى شود.بودج...
تعداد بازدید:21729    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/07
اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه27 بهمن96
 اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه27 بهمن96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون تیزهوشان27 بهمن 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران ...
تعداد بازدید:16555    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/03
صفحه 9 از 69First   قبلي   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدي   آخرين   
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian