گروه اخبار آزمون

برگزاری آزمون آغازین (آنلاین) شبیه ساز سمپاد
 برگزاری آزمون آغازین (آنلاین) شبیه ساز سمپاد
برای شرکت در آزمون کلیک کنید.آزمون آغازین شبیه ساز سمپاد مبتکران،  به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.تاریخ و ساعت برگزاری آزمون آغازین (آنلاین) شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحصیلی: دانش‌‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی روز پنج شنبه تاریخ 1400/10/30 از ساعت 9 ...
تعداد بازدید:856    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/10/30
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 24 دی 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 24 دی 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اولدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 24 دی1400 برگزار م...
تعداد بازدید:605    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/10/23
برگزاری آزمون آنلاین شبیه ساز سمپاد (رایگان)
 برگزاری آزمون آنلاین شبیه ساز سمپاد (رایگان)
  دانش‌آموزان داوطلب آزمون‌های سمپاد، مبتکران یک مرحله آزمون شبیه ساز سمپاد را به صورت رایگان با عنوان «آزمون آغازین» برای دانش‌آموزان پایه ششم در روز پنج شنبه، تاریخ 1400/10/30 و برای دانش‌آموزان پایه نهم در روز جمعه، تاریخ 1400/11/01 به صورت آنلاین برگزار می کند. در صورت تمایل به شرکت در...
تعداد بازدید:1307    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/10/05
 تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دوازدهم- رشته تجربی مبتکران- استاد احمد رضوانی
درس فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی- استاد احمد رضوانی   تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشنتبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور) ت...
تعداد بازدید:788    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/29
 تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دوازدهم- رشته ریاضی مبتکران- استاد احمد رضوانی
درس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی  - استاد احمد رضوانی   تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشنتبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور)...
تعداد بازدید:750    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/29
 تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دهم- رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد محمد گلزاری
درس فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و تجربی - استاد محمد گلزاری   تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشنتبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور)&n...
تعداد بازدید:794    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/29
 تحلیل آزمون چهارم- درس شیمی پایه یازدهم - رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد یاسر راش
درس شیمی - پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - استاد یاسر راش   تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشنتبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور)&...
تعداد بازدید:763    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/29
 تحلیل آزمون چهارم- درس شیمی پایه دهم- رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد یاسر راش
درس شیمی پایه دهم - رشته ریاضی و تجربی - استاد یاسر راش   تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشنتبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور)&nbs...
تعداد بازدید:755    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/29
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه26 آذر1400
 برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه26 آذر1400
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول درروز جمعه 26 آذر1400 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ث...
تعداد بازدید:1388    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/25
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 26 آذر 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 26 آذر 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 26 آذر1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید ...
تعداد بازدید:1034    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/25
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 19 آذر 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 19 آذر 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اول در روز جمعه 19 آذر1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تما...
تعداد بازدید:1208    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/18
برگزاری اولین آزمون توصیفی از روز جمعه 19 آذر 1400
 برگزاری اولین آزمون توصیفی از روز جمعه 19 آذر 1400
 اولین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ، از روز جمعه 19 آذر1400 آغاز می شود. اجزای این آزمون که به شکل یک بسته طراحی و اجرا می شود، شامل موارد زیر است: 1) درس ...
تعداد بازدید:1160    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/16
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه 2 روز جمعه 14 آبان 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه 2 روز جمعه 14 آبان 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع تجربی (دهم، یازدهم و دوازدهم)ریاضی (دهم، یازدهم و دوازدهم)انسانی (دهم، یازدهم و دوازدهم) در روز جمعه 12 آذر 1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس...
تعداد بازدید:1265    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/10
 تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد شهنام دادگستر)
استاد شهنام دادگستر   تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشنتبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور) تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌ه...
تعداد بازدید:1287    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/09
 تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد ابراهیم سراج)
استاد ابراهیم سراج   تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشنتبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور) تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌ها...
تعداد بازدید:1269    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/09
صفحه 1 از 71First   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين   
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian