گروه اخبار آزمون

 برگزاری چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، در روز جمعه تاریخ 1401/03/13 برگزار خواهد شد.تاریخ و ساعت برگزاری چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحصیلی: دانش‌‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی روز جمعه تاریخ 1401/03/13 از ساعت 9 صبح تا 9 شب ...
تعداد بازدید:775    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/03/10
نتایج مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی و چهارمین دوره علوم نوجوانان ایران - مبتکران
 نتایج مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی و چهارمین دوره علوم نوجوانان ایران - مبتکران
نتایج مرحله دوم چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکراننتایج مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران - مبتکران
تعداد بازدید:1144    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/03/04
برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
 برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، در روز جمعه تاریخ 1401/02/23 برگزار خواهد شد.تاریخ و ساعت برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحصیلی: دانش‌‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی روز جمعه تاریخ 1401/02/23 از ساعت 9 صبح تا 9 شب دانش...
تعداد بازدید:1419    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/22
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 23 اردیبهشت 1401
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 23 اردیبهشت 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطعدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 23 اردیبهشت 1401 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید ...
تعداد بازدید:1197    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/22
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 16 اردیبهشت 1401
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 16 اردیبهشت 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اول در روز جمعه 16 اردیبهشت 1401برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگ...
تعداد بازدید:1723    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/15
برگزاری دومین مرحله دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران
 برگزاری دومین مرحله دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران
  مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران، روز پنج شنبه تاریخ1401/02/22 برگزار خواهد شد.  این آزمون به صورت کتبی حضوری در حوزه های منتخب استان برگزار می‌گردد. مدت زمان برگزاری آزمون 2 ساعت (120 دقیقه) خواهد بود. برای اطلاع از ساعت و مکان حوزه آزمون...
تعداد بازدید:1878    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/10
برگزاری سومین آزمون توصیفی از روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 برگزاری سومین آزمون توصیفی از روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 سومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ، از روز جمعه 9 اردیبهشت 1401 آغاز می شود. اجزای این آزمون که به شکل یک بسته طراحی و اجرا می شود، شامل موارد زیر است: 1)...
تعداد بازدید:1731    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/08
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول درروز جمعه 9 اردیبهشت 1401 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب ا...
تعداد بازدید:1689    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/08
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطعدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 9 اردیبهشت 1401 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید ت...
تعداد بازدید:1612    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/08
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 2 اردیبهشت 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اول در روز جمعه 2 اردیبهشت 1401برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تم...
تعداد بازدید:1929    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/01/31
برگزاری دومین مرحله چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران مبتکران
 برگزاری دومین مرحله چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران مبتکران
  مرحله دوم چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان مبتکران از پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم در تاریخ 1401/02/08 برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ثبت‌نام المپیاد علوم نوجوانان مبتکران تا پایان روز چهارشنبه 1401/01/31  تا ساعت 17 خواهد بود.  مدت زمان برگ...
تعداد بازدید:1941    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/01/30
برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
 برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، در روز جمعه تاریخ 1401/01/26 برگزار خواهد شد.تاریخ و ساعت برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحصیلی: دانش‌‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی روز جمعه تاریخ 1401/01/26 از ساعت 9 صبح تا 9 شب دانش...
تعداد بازدید:2277    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/01/24
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 19 فروردین 1401
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 19 فروردین 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اولدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 19 فروردین 1401برگزار&n...
تعداد بازدید:2296    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/01/18
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 اسفند1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 اسفند1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 20 اسفند 1400برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینی...
تعداد بازدید:3129    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/12/19
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه13 اسفند 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه13 اسفند 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی، هفتم، هشتم، نهم متوسطه اول در روز جمعه 13 اسفند 1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را...
تعداد بازدید:3716    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/12/12
صفحه 1 از 73First   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين   
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian