بسته های آموزشی مبتکران- بکتا

 

بکتا شامل مجموعه ابزارهایی است که مرتبط و متعادل اند و با توجه به نیاز معلمان به آنها در جریان اجرای طرح درس خود، تولید و ارائه شده اند. این ابزارها با توجه به مبانی قانونی و علمی که پیشاپیش بیان شد و همچنین فرهنگ آموزش در مدارس ایران تولید شده اند.از آن جایی که تغییر فرهنگ آموزش، امری تدریجی است، این ابزارها در انطباق با مبانی علمی گفته شده به ناچار با این تحول تدریجی همساز شده اند؛ بدیهی است پس از طی هرگام از تحول، این ابزارها بازنگری می شوند و در انطباق کامل تری با مبانی علمی قرار خواهند گرفت.مجموعه ابزارهای بکتا شامل کاربرگ، درس آزمون، آزمون، محتوای الکترونیکی، کتاب ویژه معلم در استفاده از بسته و سایت پشتیبانی است که در قالب یک بسته ی آموزشی ارائه می شود.

 

 

 اجزای بسته آموزشی مبتکران (بکتا)

درس آزمون

ابزار ادامه یادگیری در خارج از مدرسه و خانه می باشد. درس آزمونها یادگیری مبتنی بر پرسشهای اساسی و چالش برانگیز همراه با آموزش مفاهیم را دنبال کرده و مطالب اصلی برنامه درسی را بازتاب می دهند. سیر منطقی که در توضیح و ارئه مطالب وجود دارد به نظم فکری دانش آموزان کمک می کند. ادامه ...

کاربرگ

شامل پرسش­هایی است که بر اساس هدف­های آموزشی برنامه درسی طراحی شده­اند. این پرسش­ها مبتنی بر واقعیات علمی و موضوعات ساده و متوسط درس هستند و پاسخ به آن­ها ، دانش­آموزان را برای ورود به پرسش­های تفکربرانگیز آماده می­کند. ادامه...

آزمون دوره ای

ابزار پایش آموزش مدرسه و ابزار بازخوردگیری از فرایند یاددهی و یاد گیری است. مدرسه می تواند با این ابزار میزان تحقق اهداف آموزشی را درلایه های مختلف آموزشی مدرسه رصد نماید و نقاط قوت و ضعف را به منظور جبران به معلمان و دانش آموزان گوشزد کند. ادامه ...

کتاب ویژه معلم

ابزار هماهنگ کننده ی اهداف و دیگر اجزای بسته ی آموزشی و پشتیبان معلم در تدریس است . مدرسه می تواند با این ابزار، ارتباط اجزای دیگر بسته ی آموزشی را مشاهده کند و پاسخ دیگر اجزای بسته را در آن بیابد. ادامه ...


محتوای الکترونیک

ابزار عینی سازی محتوای آموزشی و ابزار هوشمندسازی در کلاس درس است. محتوای الکترونیک با استفاده از فیلم، انیمیشن، شبیه سازی و بازهای یارانه ای فرصت فراهم می کند تا دانش آموزان را در تجسم مفاهیم انتزاعی، بسط دامنه ی خیال، تعامل در محیط مجازی و اکتشاف در آن یاری کند. ادامه ...

وب سایت بکتا

شما اینجا هستید :  * بسته آموزشی * بکتــــــا
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian