اخبار
شنبه، 14 بهمن 1402
کتاب تاریخ(2) یازدهم گذرنامه

کتاب تاریخ(2) یازدهم گذرنامه

این کتاب در پنج بخش تدوین گردیده:
* درسنامه های کامل
*پرسش‌های چهار گزینه ای استاندارد همراه با پاسخ تشریحی
* درس آزمون های متنوع برای هر درس همراه با پاسخ تشریحی
* نمونه آزمون های نیمسال اول و دوم همراه با پاسخ تشریحی
* سؤالات کنکور سراسری همراه با پاسخ تشریحی

 

مؤلف این کتاب حامد یاری است و کتاب با قیمت 2,840,000 ریال در نمايندگي هاي سراسر کشور به فروش مي رسد.در ضمن علاقه مندان مي توانندبراي خريد با تخفيف آن به فروشگاه اينترنتي موبیدو مراجعه کنند.