اخبار
دوشنبه، 19 دی 1401
تغییر زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم

تغییر زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم

 

داوطلبان شرکت کننده در المپیاد علوم مبتکران

با توجه به تعطیلی مکرر مدارس بدلیل  آلودگی هوا، زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم از روز جمعه 1401/11/07 به روز پنج شنبه 1401/12/04 تغییر یافت.

"دبیرخانه المپیاد ریاضی مبتکران"