اخبار
پنجشنبه، 11 اسفند 1401
برگزاری دومین آزمون توصیفی از روز جمعه 12 اسفند 1401

برگزاری دومین آزمون توصیفی از روز جمعه 12 اسفند 1401

 دومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ، از روز جمعه 12 اسفند 1401 آغاز می‌شود.

اجزای این آزمون که به شکل یک بسته طراحی و اجرا می شود، شامل موارد زیر است:
1) درس آزمون توصیفی
2) آزمون‌های توصیفی
3) کتاب برنامه ریزی
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اینجا کلیک کنید.