اخبار
یکشنبه، 27 فروردین 1402
انجام آزمایش بر روی دانه‌های پرورش یافته در فضا

انجام آزمایش بر روی دانه‌های پرورش یافته در فضا

محققان چینی به تازگی اظهار کردند: ۱۸ نوع گیاه که در فضا پرورش یافته بودند پس از آنکه به زمین رسیدند در مغولستان کاشته شدند و محققان در حال بررسی آنها هستند.

 

به گزارش ایسنا و به نقل از چاینادیلی، تمام گیاهان آزمایشی توسط ماموریت‌های چانگ ای ۵، شنژو-۱۳ و شنژو-۱۴ به زمین فرستاده شدند.

به‌نژادی جهشی در فضا یک روند فناوری جدید است. این فناوری به ارسال بذرهای زراعی یا نهال‌های لوله آزمایش به فضا، با استفاده از اثر جهش‌زایی محیط فضا(خلاء بالا و میدان‌های مغناطیسی کیهانی) برای جهش بذرها اشاره دارد که سپس برای کشت گونه‌های جدید به زمین بازگردانده می‌شوند.

به‌نژادی جهشی فرایند قراردادن بذرها در معرض مواد شیمیایی یا اشعه به منظور ایجاد جهش با صفات مطلوب برای دورگ‌گیری با سایر ارقام است. گیاهان ایجادشده با استفاده از جهش‌زایی گاهی به نام گیاهان جهش‌یافته یا بذرهای جهش‌یافته شناخته‌ می‌شوند.

«لیو یالینگ»(Liu Yaling) مدیر مؤسسه تحقیقات نوآوری و پرورش گروه منگکائو و معاون دبیرکل مرکز نوآوری فناوری در منطقه خودمختار مغولستان داخلی گفت: ما آزمایش‌های به‌نژادی فضایی را روی ۱۸ ماده پرورشی از جمله جو وحشی، بید گیاه، علف بره قرمز و یونجه گل زرد در ماموریت‌های فضایی انجام داده‌ایم.

منبع: ایسنا