شامل : * ایستگاه های تمرین : تمرین های جامع درس به درس به همراه سوال های امتحانات نهایی و پاسخ تشریحی آن ها و بیان نکته ها * اردوهای تدارکی : شبیه ساز امتحان پایانی نوبت اول و دوم با پاس...
شامل : * ایستگاه های تمرین : تمرین های جامع درس به درس به همراه سوال های امتحانات نهایی و پاسخ تشریحی آن ها و بیان نکته ها * اردوهای تدارکی : شبیه ساز امتحان پایانی نوبت اول و دوم با پاس...
شامل : * ایستگاه های تمرین : تمرین های جامع درس به درس به همراه سوال های امتحانات نهایی و پاسخ تشریحی آن ها و بیان نکته ها * اردوهای تدارکی : شبیه ساز امتحان پایانی نوبت اول و دوم با پاس...
شامل : * ایستگاه های تمرین : تمرین های جامع درس به درس به همراه سوال های امتحانات نهایی و پاسخ تشریحی آن ها و بیان نکته ها * اردوهای تدارکی : شبیه ساز امتحان پایانی نوبت اول و دوم با پاس...

اخبار

چگونه درس ریاضی را یاد بگیریم؟
تمرین و حل مسأله موجب یادآوری مفاهیم و تثبیت آنها در حافظه شده و کاربرد مفاهیم را به دنبال دارد. بنابراین ریاضی بدون تمرین و حل مسأله بی‌معنی است. ریاضیات یکی از علوم ...
مهم‌ترین عوامل اتلاف وقت نوجوانان
احتمالا شما هم با نوجوانانی مواجه شدید که تا دقیقه نود انجام تکالیف یا پروژه های درسی خود را به تأخیر می اندازند. غافل از اینکه ممکن است یکبار دقیقه نود مشکلاتی مثل مریضی پیش بیاید و آنها مو...
تکنیک‌ های مختلف درس خواندن و زمان استفاده از آن‌ها
یکی از نخستین نکاتی که درباره‌ آموزش یاد می‌گیرید این است که تکنیک‌های خواندن مختلف است و دانش‌آموزان باید بیاموزند که بسته به نوع تکلیف آموزشی خواسته شده از سوی معلم یا متن، کدام تکنیک خوان...
مدیریت زمان برای مطالعه ودرس خواندن
​ در اینجا به تکنینک‎های مدیریت زمانی می‌‍پردازم که به طور اخص در مورد مطالعات خود می‌توانید به کار ببرید. ایجاد یک جدول زمانبندی یادگیری به شما کم...