رتبه های برتر ورزشی

اعضای تیم باشگاه بسکتبال مبتکران
نایب قهرمانی بزرگسال باشگاه های استان تهران - 1390باشگاه بسکتبال مبتکران از سال 1376 تحت همین عنوان در رده های سنی پایه آغاز به فعالیت کرد.
مربیان این باشگاه عبارتند از:

آقای مجید شیبانی (مدیر فنی باشگاه بسکتبال مبتکران)
 کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیر ورزش، دارای کارت مربیگری درجه ی یک فدراسیون بسکتبال، کارت داوری بسکتبال تهران، مربی ارشد پایگاه قهرمانی بسکتبال تهران، رئیس اسبق کمیته ی نونهالان بسکتبال تهران، سرمربی نونهالان منتخب تهران، مربی کانون بسکتبال آموزش و پرورش منطقه ی 3 تهران.

آقای محمدرضا محمودی(مدیر باشگاه بسکتبال مبتکران)
کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیر ورزش، دارای کارت مربیگری درجه ی یک فدراسیون بسکتبال، رئیس اسبق کمیته ی مینی بسکتبال تهران، مربی نونهالان منتخب تهران، مربی پایگاه قهرمانی بسکتبال تهران،مسئول انجمن  بسکتبال آموزش و پرورش منطقه ی 4 تهران.

این باشگاه از بدو تاسیس تا کنون در رقابت های گوناگونی شرکت کرده و در آن ها موفق به کسب رتبه های برتر شده است:


1- مقام قهرمانی نوجوانان در سال 1382
2- مقام نایب قهرمانی رده سنی مینی در سال 1382
3- مقام قهرمانی جوانان در سال 1383
4- مقام نایب قهرمانی نوجوانان در سال 1383
5- مقام سوم نونهالان در سال 1383
6- مقام قهرمانی جام حذفی نونهالان در سال 1383
7- مقام قهرمانی جام حذفی نونهالان در سال 1384
8- مقام نایب قهرمانی نونهالان در سال 1384
9 - مقاوم سوم رده ی سنی مینی در سال 1384
10- مقاوم قهرمانی رده ی سنی مینی در سال 1384 ( لیگ دسته ی دو)
11- مقام قهرمانی رده ی سنی مینی در سال 1385
12- مقام قهرمانی جام حذفی نونهالان در سال 1385
13- مقام قهرمانی نونهالان در سال 1385
14- مقام نایب قهرمانی نونهالان در سال 1385 ( تیم ب مبتکران)
15- مقام نایب قهرمانی رده ی سنی مینی در سال 1385 ( لیگ دسته ی دو)
16- مقام قهرمانی نوجوانان در سال 1385
17- مقام قهرمانی رده ی سنی در سال 1386
18- مقام قهرمانی نونهالان در سال 1386
19-مقام قهرمانی نوجوانان در سال 1386
20- مقام نایب قهرمانی نوجوانان در سال 1387
21-مقام نایب قهرمانی جوانان در سال 1388 ( لیگ دسته ی دو)
22- مقام نایب قهرمانی نوجوانان در سال 1389
23- مقام نایب قهرمانی بزرگسال باشگاه های استان تهران -1390

از این باشگاه تاکنون افراد زیر در رده های سنی مختلف به تیم ملی دعوت شده اند:

1- امیرحسام عبداللهی

2- آرمان زنگنه

3- سجاد نورعلی

4- افشین ابراهیمی عطری

5- سیدعرفان سماعی

6- شایان فیروزی

7- آندره امیرخانی

8-ژایر خواجوی

9- نارک آبکاریان

10- آرتین گل بوداغیانس

11- میلاد عزیزی

12- پدرام سرلکی