معرفی خدمات آموزشی
برنامه‌ریزی نکردن یعنی برنامه‌ای برای شکست

داشتن یک برنامه مطالعاتی منظم و مدوّن در یادگیری مطلوب و موفقیّت تحصیلی دانش‌آموزان نقش کلیدی دارد. در این راستا آزمون‌ها به همراه بودجه‌بندی منظّم و منطبق بر برنامه آموزشی رسمی کشور، این امکان را به دانش‌آموزان می‌دهد تا کلیه سرفصل‌های درس‌های مختلف را به گونه‌ای سازماندهی شده، مطالعه نمایند و یک ارزشیابی درست و منطقی از آموخته‌های خود داشته باشند تا به نتیجه مطلوب در یادگیری خود دست پیدا کنند.

آزمون‌های مبتکران به منظور اهداف مشخّصی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند و هر کدام از مدارس و دانش‌آموزان به فراخور برنامه‌ریزی و نیازی که برای ارزشیابی تحصیلی لازم می‌دانند، می‌توانند آزمون مناسب را انتخاب کنند:

آزمون‌های پیشرفت تحصیلی ،آزمون‌های تیزهوشان، المپیاد ریاضی و آزمون‌های توصیفی. در تهیه برنامه بودجه‌بندی آزمو‌ن‌های دوره‌ای، موارد زیر لحاظ شده است:

  • فاصله زمانی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی حدود سه هفته در نظر گرفته شده است که این فاصله زمانی بین آزمون‌ها باعث می‌شود هم مطالب جدید آموخته شود، هم نقاط ضعف دانش‌آموز در دروس جدید و قبلی اصلاح گردد. اصولاً فاصله زمانی مناسب بین آزمون‌ها در نظم بخشیدن به برنامه تحصیلی دانش‌آموز ،کمک فراوانی می‌کند.
  • در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و تیزهوشان تلاش شده حجم درس‌هایی که برای هر آزمون در نظر گرفته شده با ساعات حضور دانش‌آموزان و مطالعه آن‌ها هماهنگی لازم را داشته باشد.
  • در هریک از آزمون‌های پیشرفت تحصیلی، امکان دوره آزمون قبلی وجود دارد. این مستمر، عمق مطالعه را افزایش می‌دهد و به هدف نهایی که مفهومی‌خوانی و تسلّط کامل بر مطالب آموخته شده می‌باشد، کمک می‌کند.
  • در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی، هفته‌های آموزشی هر آزمون، با توجه به بودجه‌بندی تعریف شده از طرف آموزش و پرورش تدوین شده است و در کل، تلاش شده با برنامه کلاسی دانش‌آموز همسو و هم‌راستا باشد.
  • بودجه هریک از آزمون‌های تیزهوشان، از اوّل کتاب شروع شده تا در طول سال، دانش‌آموزان را برای آزمون‌های ورودی مدارس آماده نگه دارد. همچنین با تنوع پرسش‌هایی که دارد، دانش‌آموز را برای راهیابی به مدارس برتر(به خصوص سمپاد) آماده کند.
  • 6در هریک از آزمون‌های پیشرفت تحصیلی از تمامی دروس پرسش تهیّه می‌شود که این مطلب به تسلّط دانش‌آموز بر کل مباحث کتاب‌های درسی کمک می‌کند.
ویژگی های آزمون های مبتکران

مراحل آزمون متناسب با برنامه های آموزشی مدرسه: آزمون های دوره‌ای مبتکران ابزاری است در اختیار مدیران مدارس برای اجرای برنامه‌ریزی آموزشی، تعداد آزمون‌ها براساس گام‌های آموزشی و متناسب با برنامه مدرسه و با رویکرد ارزشیابی تکوینی و تراکمی طراحی گردیده است.

هماهنگ با طرح درس معلم: محتوای آزمون‌های دورهای منطبق با طرح درس معلمان در مدارس طراحی شده است. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی زمان‌بندی آزمون‌ها نوعی طرح درس است که به معلمان در فرایند یاددهی- یادگیری کمک می‌کند. آسیب‌سنجی دقیق برای معلمان، معلمان مدارس به کمک گزارش‌ها و کارنامه‌هایی که پس از آزمون در اختیار آنان قرار می‌گیرد می‌توانند آسیب‌سنجی مناسبی از عملکرد دانش‌آموزان کلاس خود داشته باشند.

جامعه آماری مناسب: با توجه به برگزاری آزمون‌های دوره‌ای مبتکران در کل کشور و حضور گسترده مدارس یکپارچگی آزمون از نظر محتوا، اجرا و نمره‌گذاری در کل کشور، مدیران مدارس می‌توانند با مقایسه‌ی نتایج آزمون وضعیت آموزشی مدرسه خود را به خوبی رصد نمایند. از طرف دیگر با توجه به این‌که طیف وسیعی از مدارس موفق کشور اعم از تیزهوشان، نمونه دولتی، غیردولتی و دولتی در آزمون‌های دوره‌ای مبتکران حضور دارند، مدیران مدارس می‌توانند عملکرد دانش‌آموزان خود را با سایر دانش‌آموزان مدارس موفق مقایسه نمایند.

ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان: آزمون، امکان کاربست آموخته‌ها را در موقعیت‌های جدید برای دانش‌آموزان فراهم می‌نماید. شرکت در جامعه‌ی آماری بالا و مقایسه با دانش‌آموزان کل کشور، انگیزه‌ی مناسبی در دانش‌آموزان برای یادگیری بیشتر دروس ایجاد می‌کند.

تعیین حجم استاندارد برای هر آزمون: برنامه‌ی آزمون‌ها متناسب با زمان‌بندی تدریس دروس در کلاس درس و هم چنین میانگین ساعت مطالعه‌ی دانش‌آموزان طراحی شده است

تنوع کارنامه‌ها و گزارش‌های آزمون: بعد از برگزاری آزمون، کارنامه‌ها و گزارش‌های مختلفی شامل کارنامه‌ی دانش‌آموز، کارنامه‌ی دبیر به تفکیک هر درس، کارنامه‌ی پیشرفته‌ی دبیر، کارنامه‌ی مشاور، گزارش کلی ریز نمرات داوطلبان، کارنامه‌ی مدیر، شامل گزارش مقایسه ای کلاس ها و مدارس، در اختیار تمامی ارکان مدرسه قرار می‌گیرد.

خدمات آموزشی مبتکران شامل بخش های زیر است
فایل پی دی اف هر بخش را دریافت کنید: