اخبار آزمون
تبریک سال تحصیلی 1403-1402 از طرف مدیر عامل شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران
ﺳﻪشنبه، 04 مهر 1402 - 11:48
تبریک سال تحصیلی 1403-1402 مدیر عامل شرکت آموزشی فرهنگی و انتشاراتی مبتکران
برگزاری همایش نمایندگی‌های آزمون مبتکران در سال 1402
ﺳﻪشنبه، 14 شهریور 1402 - 13:40
همایش نمایندگی‌های آزمون مبتکران همایش نمایندگی‌های آزمون مبتکران
آزمون ورودی استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی 1402-1401
دوشنبه، 23 مرداد 1402 - 16:08
سوالات آزمون ورودی استعدادهای درخشان پایه ششم ابتدایی پاسخنامه آزمون ورودی استعدادهای درخشان پایه ششم ابتدایی سوالات آزمون ورودی استعدادهای درخشان پایه نه...
برگزیدگان و مدال آوران پنجمین المپیاد علوم و سیزدهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران-مبتکران
چهارشنبه، 28 تیر 1402 - 16:19
برگزیدگان و مدال آوران کشوری پنجمین المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران برگزیدگان و مدال آوران کشوری سیزدهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران - مبتکران
اسامی دانش آموزان نشان نقره و برنز استانی پنجمین المپیاد علوم و سیزدهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران - مبتکران
ﺳﻪشنبه، 27 تیر 1402 - 12:09
اسامی دانش آموزان نشان نقره سیزدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران - مبتکران اسامی دانش آموزان نشان برنز سیزدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران - مبت...
برگزاری سومین مرحله (کشوری) المپیاد ریاضی و علوم نوجوانان ایران مبتکران
پنجشنبه، 22 تیر 1402 - 12:13
سومین مرحله (کشوری) سیزدهمین دوره المپیاد ریاضی و پنجمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران مبتکران روز یکشنبه تاریخ 1402/04/25 برگزار خواهد شد. زمان برگزا...
برگزاری دهمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و دوازدهمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
پنجشنبه، 25 خرداد 1402 - 11:53
دهمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و دوازدهمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول در روز جمعه 26 خرداد 1402 برگزار می شود. ...
برگزاری نهمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و یازدهمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
پنجشنبه، 18 خرداد 1402 - 11:52
نهمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و یازدهمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول در روز جمعه 19 خرداد 1402 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 22 اردیبهشت 1402
پنجشنبه، 21 اردیبهشت 1402 - 12:54
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشت...
برگزاری دومین مرحله المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402 - 17:25
دومین مرحله سیزدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران در روز پنج‌شنبه تاریخ 1402/02/14 برگزار خواهد شد. این آزمون به صورت کتبی حضوری در حوز...
برگزاری دومین مرحله المپیاد علوم نوجوانان ایران مبتکران
چهارشنبه، 06 اردیبهشت 1402 - 16:55
دومین مرحله پنجمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران مبتکران در روز پنج‌شنبه تاریخ 1402/02/07 برگزار خواهد شد. این آزمون به صورت کتبی حضوری در حوزه ه...
برگزاری هفتمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و نهمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
پنجشنبه، 24 فروردین 1402 - 10:26
هفتمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و نهمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 25 فروردین 1402 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 18 فروردین 1402
پنجشنبه، 17 فروردین 1402 - 12:32
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشت...
برگزاری ششمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و هشتمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
پنجشنبه، 18 اسفند 1401 - 11:12
ششمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و هشتمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 19 اسفند 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 19 اسفند 1401
پنجشنبه، 18 اسفند 1401 - 09:18
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول د...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 12 اسفند 1401
پنجشنبه، 11 اسفند 1401 - 11:28
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشت...
برگزاری دومین آزمون توصیفی از روز جمعه 12 اسفند 1401
پنجشنبه، 11 اسفند 1401 - 11:17
دومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ...
برگزاری پنجمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و هفتمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
پنجشنبه، 27 بهمن 1401 - 10:44
پنجمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و هفتمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 28 بهمن 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری اولین مرحله المپیاد ریاضی و علوم نوجوانان ایران مبتکران
پنجشنبه، 27 بهمن 1401 - 10:00
مرحله اول پنجمین دوره المپیاد علوم در روز پنج‌شنبه تاریخ 1401/12/04 و سیزدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران در روز جمعه تاریخ 1401/12/05 برگزار خ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 بهمن 1401
یکشنبه، 23 بهمن 1401 - 11:13
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشت...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 7 بهمن 1401
چهارشنبه، 19 بهمن 1401 - 16:19
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشت...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 14 بهمن 1401
پنجشنبه، 13 بهمن 1401 - 09:22
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول د...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 23 دی 1401
پنجشنبه، 22 دی 1401 - 09:37
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی) یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) ...
تغییر زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم
دوشنبه، 19 دی 1401 - 15:49
داوطلبان شرکت کننده در المپیاد علوم مبتکران با توجه به تعطیلی مکرر مدارس بدلیل آلودگی هوا، زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم از روز جمعه 1401/11/...
برگزاری چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و پنجمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
چهارشنبه، 23 آذر 1401 - 12:43
آزمون چهارم شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و آزمون پنجم شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 25 آذر 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 25 آذر 1401
چهارشنبه، 23 آذر 1401 - 12:34
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم و هشتم متوسطه اول درروز ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 18 آذر 1401
پنجشنبه، 17 آذر 1401 - 10:07
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشت...
برگزاری اولین آزمون توصیفی از روز جمعه 18 آذر 1401
پنجشنبه، 17 آذر 1401 - 09:43
اولین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ...
برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
چهارشنبه، 09 آذر 1401 - 12:58
سومین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 11 آذر 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 4 آذر 1401
پنجشنبه، 03 آذر 1401 - 09:25
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول ...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 27 آبان 1401
پنجشنبه، 26 آبان 1401 - 08:58
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم و هشتم متوسطه اول درروز ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 27 آبان 1401
پنجشنبه، 26 آبان 1401 - 08:56
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی در روز جمعه 27 آبان1401 برگزار مى‌شود. ...
برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و سومین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
پنجشنبه، 26 آبان 1401 - 08:54
دومین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و سومین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 27 آبان 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 آبان 1401
پنجشنبه، 19 آبان 1401 - 10:54
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول ...
برگزاری اولین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و دومین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
پنجشنبه، 12 آبان 1401 - 09:50
اولین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و دومین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 13 آبان 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه29 مهر 1401
پنجشنبه، 28 مهر 1401 - 10:29
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول د...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 29 مهر 1401
پنجشنبه، 28 مهر 1401 - 10:25
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی) یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) ...
برگزاری آزمون تابستانه مبتکران در روز جمعه 31 تیر 1401
پنجشنبه، 30 تیر 1401 - 11:31
آزمون تابستانه مبتکران در رشته / پايه‌ / مقاطع ششم ابتدایی نهم متوسطه اول در روز جمعه 31 تیر 1401 برگزار مى‌شود. ...
برگزاری چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
ﺳﻪشنبه، 10 خرداد 1401 - 08:42
چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، در روز جمعه تاریخ 1401/03/13 برگزار خواهد شد. تاریخ و ساعت برگزاری چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحص...
نتایج مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی و چهارمین دوره علوم نوجوانان ایران - مبتکران
چهارشنبه، 04 خرداد 1401 - 14:15
نتایج مرحله دوم چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران نتایج مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران - مبتکران ...
صفحه 1 از 28ابتدا   [1]  2  3  4  5  انتها