اخبار آزمون
برگزاری مرحله سوم اولین المپیاد علوم نوجوانان ایران و مرحله سوم معمای علوم کودکان ایران مبتکران
پنجشنبه، 05 اردیبهشت 1398 - 12:05
برگزاری مرحله سوم اولین المپیاد علوم نوجوانان ایران و مرحله سوم معمای علوم کودکان ایران مبتکران در روزجمعه 6 اردیبهشت 98 در سراسر کشور برگزار خواهد شد!
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 30  فروردین 98
چهارشنبه، 28 فروردین 1398 - 08:00
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ری...
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 23 فروردین 98
یکشنبه، 18 فروردین 1398 - 11:19
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 23 فروردی...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه 2 (دهم، یازدهم و دوازدهم) روز جمعه 16 فروردین 98
یکشنبه، 11 فروردین 1398 - 09:35
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع متوسطه دوم، دهم (ریاضی، تجربی و انسانی)، یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) و دوازده...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 17 اسفند 97
چهارشنبه، 15 اسفند 1397 - 10:32
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ری...
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 10 اسفند 97
ﺳﻪشنبه، 07 اسفند 1397 - 15:08
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 10 اسفند9...
سومین آزمون توصیفی  برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
ﺳﻪشنبه، 30 بهمن 1397 - 16:07
دومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه اول ابتدایی و سومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه‌های سوم، چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ار...
برگزاری مرحله دوم نهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران و مرحله دوم اولین دوره معمای ریاضی کودکان مبتکران
ﺳﻪشنبه، 30 بهمن 1397 - 12:13
برگزاری دومین مرحله‌ی نهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران و دومین مرحله‌ی اولین مسابقه‌ی علمی معمای ریاضی کودکان ایران در روز جمعه 3 اسفندماه 97 در سراسر کشور با...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 26 بهمن 97
ﺳﻪشنبه، 23 بهمن 1397 - 16:01
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ری...
قابل توجه داوطلبان صعودکننده به مرحله سوم (استانی) المپیاد علوم نوجوانان ایران
دوشنبه، 15 بهمن 1397 - 14:26
ضمن تبریک به داوطلبان المپیاد علوم نوجوانان ایران که موفق شده‌اند به مرحله سوم ( استانی) صعودکنند، توجه‌شان را به نکات زیر جلب می‌کنیم:1- نسبت به قطعی شدن ثبت ن...
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 12 بهمن 97
ﺳﻪشنبه، 09 بهمن 1397 - 15:05
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 12 بهمن 9...
برگزاری مرحله دوم اولین المپیاد علوم نوجوانان ایران و مرحله دوم معمای علوم کودکان ایران مبتکران
شنبه، 29 دی 1397 - 10:01
برگزاری مرحله دوم اولین المپیاد علوم نوجوانان ایران و مرحله دوم معمای علوم کودکان ایران مبتکران در روز جمعه 5 بهمن 97 در سراسر کشور برگزار خواهد شد!برای کسب اطل...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 28 دی 97
پنجشنبه، 20 دی 1397 - 09:38
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ری...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 23 آذر 97
ﺳﻪشنبه، 20 آذر 1397 - 14:21
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ری...
دومین آزمون توصیفی  برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
پنجشنبه، 15 آذر 1397 - 11:27
اولین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه اول ابتدایی و دومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه‌های سوم، چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ار...
برگزاری مرحله اول نهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران و مرحله اول اولین دوره معمای ریاضی کودکان مبتکران
یکشنبه، 11 آذر 1397 - 16:55
برگزاری مرحله اول نهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران و مرحله اول اولین دوره معمای ریاضی کودکان مبتکران در روز جمعه 16 آذر 97 در سراسر کشور برگزار خواهد شد!...
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 9 آذر 97
دوشنبه، 05 آذر 1397 - 12:54
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 9 آذر 97 ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 2 آذر 97
شنبه، 26 آبان 1397 - 12:22
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ری...
برگزاری مرحله اول اولین المپیاد علوم نوجوانان ایران و مرحله اول معمای علوم کودکان ایران مبتکران
یکشنبه، 20 آبان 1397 - 16:59
برگزاری مرحله اول اولین المپیاد علوم نوجوانان ایران و مرحله اول معمای علوم کودکان ایران مبتکران در روز جمعه ۲۵ آبان 97رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سراسر کشور برگزار خو...
اولین آزمون توصیفی  برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
ﺳﻪشنبه، 15 آبان 1397 - 15:53
اولین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های دوم ، سوم، چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابت...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 آبان 97
دوشنبه، 07 آبان 1397 - 12:51
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ری...
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 4 آبان 97
دوشنبه، 30 مهر 1397 - 10:55
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 4 آبان 97...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه 2 (دهم، یازدهم و دوازدهم) روز جمعه 20 مهر97
پنجشنبه، 19 مهر 1397 - 08:57
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع متوسطه دوم، دهم (ریاضی، تجربی و انسانی)، یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) و دوازده...
ﺳﻪشنبه، 17 مهر 1397 - 00:00
هدف از طراحی آموزشی کمک به یادگیری فرد و فعال کردن یادگیری او و همچنین پشتیبانی از فعالیت های آموزشی دانش آموز است. آموزش در هر جایی که روی دهد، چه بین یک معل...
برگزاری آزمون سنجش آغازین برای مدارس تحت پوشش مبتکران
چهارشنبه، 04 مهر 1397 - 10:30
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برای چهارمین سال متوالی آزمون و سنجش آغازین ویژه داوطلبان پایه‌های سوم ابتدایی تا دوازدهم متوسطه به طور رایگان برای دانش‌‌آموزان تحت ...
انتخاب رشته کنکور سراسری 97 همراه با کارشناسان مجرب مبتکران
چهارشنبه، 10 مرداد 1397 - 11:39
انتخاب رشته كنكو سراسری مشاوره و کارشناسی با اساتيد و مشاوران با تجربه مبتكرانبا تبريک به داوطلبانی كه در کنکور امسال، مجاز شده‌اند، دعوت می‌شود برای برگزاری جل...
نتایج مرحله سوم (کشوری) هشتمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
یکشنبه، 07 مرداد 1397 - 15:04
سومین مرحله هشتمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران با حضور 63 نفر دانش آموز در پایه‌ها‌ی هفتم، هشتم و نهم در روز 5 شنبه 28 تیر 1397 از ساعت 10 الی 12 صبح در ت...
نفرات برتر کشوری مرحله دوم بخش کودکان
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397 - 15:48
مدال آوران کودکان و نوجواناناسامی صعودکنندگان بخش نوجوانان به مرحله سوم
اعلام نتیجه مرحله دوم هشتمین دوره المپیاد ریاضی کودکان و  نوجوانان ایران - مبتکران
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397 - 15:14
دبیرخانه المپیاد ریاضی نوجوانان ایران، نفرات برتر مرحله دوم هشتمین دوره این المپیاد را اعلام کرد. مبتکران موفقیت در کسب رتبه های برتر را به همه این عزیزان و وال...
اسامی صعودکنندگان بخش نوجوانان به مرحله سوم
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397 - 14:53
نفرات برتر کشوری بخش کودکانمدال آوران کودکان و نوجوانان
مدال آوران کودکان و نوجوانان
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397 - 14:22
نفرات برتر کشوری مرحله دوم بخش کودکاناسامی صعودکنندگان به مرحله سوم بخش نوجوانان
اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 97
ﺳﻪشنبه، 25 اردیبهشت 1397 - 16:13
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی21 اردیبهشت 97 ...
برترین های مقطع متوسطه یک،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 97
ﺳﻪشنبه، 25 اردیبهشت 1397 - 16:02
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 21 اردیبهشت 97 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگز...
برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه21 اردیبهشت 97
ﺳﻪشنبه، 25 اردیبهشت 1397 - 15:51
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 21 اردیبهشت 97 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار ...
اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی و متوسطه یک در روزجمعه21 اردیبهشت97
ﺳﻪشنبه، 25 اردیبهشت 1397 - 15:05
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون روز جمعه 21 اردیبهشت 97 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 97
ﺳﻪشنبه، 18 اردیبهشت 1397 - 13:54
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ری...
اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 7 اردیبهشت 97
شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 14:12
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون تیزهوشان7 اردیبهشت 97 ...
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 7  اردیبهشت 97
شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 13:53
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 7 اردیبهشت 97 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبت...
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 7 اردیبهشت 97
شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 13:50
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 7 اردیبهشت 97 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبر...
اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 7 اردیبهشت 97
شنبه، 15 اردیبهشت 1397 - 13:47
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون تیزهوشان روز جمعه 7 اردیبهشت 97 را اعلام کرد.شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گف...
صفحه 5 از 28ابتدا   2  3  4  [5]  6  انتها
جستجو