مشاوره

گروه مقالات مشاوره- متوسطه یک

پی دی اف نقش تمرین کردن و درس آزمون برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
 پی دی اف نقش تمرین کردن و درس آزمون برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
پی دی اف نقش تمرین کردن و درس آزمون برای مقطع متوسطه یک- ویژه آزمون دوکاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:555    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف مدیریت زمان چیست؟ برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
 پی دی اف مدیریت زمان چیست؟ برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
پی دی اف مدیریت زمان چیست؟ برای مقطع متوسطه یک- ویژه آزمون دوکاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:496    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف شیوه تست زنی برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
 پی دی اف شیوه تست زنی برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
پی دی اف شیوه تست زنی برای مقطع متوسطه یک- ویژه آزمون دوکاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:451    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف زندگی را رنگارنگ بساز برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
 پی دی اف زندگی را رنگارنگ بساز برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
پی دی اف زندگی را رنگارنگ بساز برای مقطع متوسطه یک- ویژه آزمون دوکاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:230    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف حافظه ما چگونه عمل می کند برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
 پی دی اف حافظه ما چگونه عمل می کند برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
پی دی اف حافظه ما چگونه عمل می کند برای مقطع متوسطه یک- ویژه آزمون دوکاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:277    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف چگونه آزمون خود را تحلیل کنیم برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
 پی دی اف چگونه آزمون خود را تحلیل کنیم برای مقطع متوسطه یک- آزمون دو
پی دی اف چگونه آزمون خود را تحلیل کنیم برای مقطع متوسطه یک- ویژه آزمون دوکاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:288    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف کارگروهی برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
 پی دی اف کارگروهی برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
پی دی اف کارگروهی برای مقطع متوسطه یک - ویژه آزمون یک کاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:209    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف زندگی را رنگارنگ بساز برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
 پی دی اف زندگی را رنگارنگ بساز برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
پی دی اف زندگی را رنگارنگ بساز برای مقطع متوسطه یک - ویژه آزمون یک کاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:180    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف در سرزمین ریاضیات خودتان مدیر باشید برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
 پی دی اف در سرزمین ریاضیات خودتان مدیر باشید برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
پی دی اف در سرزمین ریاضیات خودتان مدیر باشید برای مقطع متوسطه یک - ویژه آزمون یک کاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:162    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف در دنیای خواب چه می گذرد؟ برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
 پی دی اف در دنیای خواب چه می گذرد؟ برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
پی دی اف در دنیای خواب چه می گذرد؟ برای مقطع متوسطه یک - ویژه آزمون یک کاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:276    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف بیایید بهتر یاد بگیریم برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
 پی دی اف بیایید بهتر یاد بگیریم برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
پی دی اف بیایید بهتر یاد بگیریم برای مقطع متوسطه یک - ویژه آزمون یک کاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:473    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف شیوه تست زنی برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
 پی دی اف شیوه تست زنی برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
پی دی اف شیوه تست زنی برای مقطع متوسطه یک - ویژه آزمون یک کاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:68    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
پی دی اف برنامه ریزی برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
 پی دی اف برنامه ریزی برای مقطع متوسطه یک- آزمون یک
پی دی اف برنامه ریزی برای مقطع متوسطه یک - ویژه آزمون یک کاری از واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران دریافت کنید
تعداد بازدید:813    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/11/03
چگونه مفهومی درس بخوانیم؟
 چگونه مفهومی درس بخوانیم؟
 اگر بخواهید حجم وسیعی از اطلاعات را به خاطر بسپارید و سرعت به یاد آوردن مطالب را افزایش دهید و مطالب در ذهن شما عمیق تر شکل بگیرد باید به یادگیری مفهومی بپردازید.با یادگیری مفهومی:  سرعت یادگیری بالا می رود.  یادگیری مطالب راحت تر می شود.حجم بیشتری از اطلاعات در ذهن باقی می ماند.مراح...
تعداد بازدید:2368    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/10/27
همگام با فرزندان در یادگیری
 همگام با فرزندان در یادگیری
هر انسانی در زندگی براساس عاداتی که آموخته است رفتار می‌کند. عادت‌ها تمام جنبه‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. یک انسان آگاه همیشه در صدد این است که از عادت‌های مطلوب خود درجهت رسیدن به موفقیت استفاده و از عادات نامطلوب و مخرب دوری گزیند. شاید تغییر عادات به راحتی صورت نگیرد ولی هیچ تلاشی نی...
تعداد بازدید:143    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/09/29
توصيه‌های زمان مناسب استراحت دانش‌آموز
 توصيه‌های زمان مناسب استراحت دانش‌آموز
1- آیا دانش آموزان میتوانند همه ی روز را یکجا بنشینند و بدون وقفه به مطالعه بپردازند ؟2- آیا میتوانیم همه ی روز را با استراحت های کوتاه به کار و مطالعه بپردازیم؟در آغاز مطالعه میزان توجه و تمرکز بالااست. اگر هر نیم ساعت یکبار دست از کار و مطالعه برداریم و استراحت کوتاهی بکنیم، میتوانیم توجه و تمرکز ...
تعداد بازدید:1664    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/09/18
ده عادت دانش‌آموزان بسیار موفق
 ده عادت دانش‌آموزان بسیار موفق
کلید موفقیت، مطالعۀ هوشمندانه است نه مطالعۀ زیاد و سخت. هرچه در آموزش خود، پیش بروید، به درستی این مطلب، بیشتر و بیشتر پی خواهید برد.یک یا دو ساعت مطالعه در روز، برای کسب نمرات رضایت‌بخش در دبستان کافی است ولی وقتی وارد دبیرستان می‌شوید، برای انجام همۀ تکالیف و مطالعات خود، در روز، وقت کافی نخواهید ...
تعداد بازدید:6989    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/08/25
پرسش‌نامه بررسی مهارت‌های مطالعه و یادگیری خود(خود ارزیابی)
 پرسش‌نامه بررسی مهارت‌های مطالعه و یادگیری خود(خود ارزیابی)
دانش‌آموز گرامی‌،یکی از کلیدهای موفقیت در تحصیل، داشتن نگرش‌ها و عادات صحیح مطالعه و یادگیری است. با پاسخ به پرسش‌های زیرنقاط قوت و ضعف در نگرش‌ها، عادات مطالعه و یادگیری شما مشخص می‌شود و با تشخیص آن‌ها می‌توانید به کمک معلمان، مشاوران و یا با مراجعه به منابع مرتبط، آن‌ها را اصلاح کنید. اطمینان داش...
تعداد بازدید:2676    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/08/25
برنامه ریزی
 برنامه ریزی
در ابتدای سال همیشه دانش آموزان دچار این مشکل هستند که چگونه می توانند برای خود، یک برنامه مطالعاتی منظم داشته باشند. یا اگر مشاور برای آنها برنامه ریزی کند فقط چند روز اول، آن را اجرا می کنند. یکی از دلایل عدم موفقیت در این زمینه غیر واقع بینانه بودن برنامه ی مطالعاتی است. برای اینکه یک برنامه عملی...
تعداد بازدید:3481    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/07/27
نوستالژی مهر
 نوستالژی مهر
مهرت از دل نرود...واقعا مانده‌ام این گرد زمان خاصیتش چیست؟! همین که می‌نشیند روی چیزی، گریه‌ها را خنده می‌کند، خنده‌ها را گریه و خلاصه همه را تبدیل می‌کند به خاطره و یک «یادش بخیر». آن زمان که پشت نیمکت بودیم، فکر می‌کردیم جز مفلوک‌ترین آدم‌های زمینیم و به پدر و مادرهایمان به چشم خوشبخت‌ترین موجودات...
تعداد بازدید:1293    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1395/07/04
صفحه 1 از 7First   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدي   آخرين   
جستجو
خبرنامه مبتکران
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * مشاوره  * مقالات مشاوره تحصیلی و آموزشی * مقالات مشاوره- متوسطه یک
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian